College wil AZC Balk langer open houden

18-07-2023 JOURE – Het college van gemeente De Fryske Marren vraagt de gemeenteraad onderzoek te doen naar de mogelijkheid om een langdurig azc te realiseren in Heerenveen-West. Deze locatie komt als meest geschikt uit het locatieonderzoek. Als de raad, naar verwachting in de raadsvergadering van 18 oktober, hiermee instemt vindt het onderzoek naar deze locatie in gezamenlijkheid plaats met de gemeente Heerenveen.

Daarnaast legt het college het verzoek van demissionair-staatssecretaris Van der Burg en het COA om  het asielzoekerscentrum in Balk vanwege het grote tekort aan opvanglocaties langer open te houden voor aan de raad. Het gaat hierbij om een mogelijke verlenging van maximaal 3 jaar. De raad buigt zich komende woensdag al over dit voorstel.

Burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren over de twee voorstellen: “Het tekort aan opvangplekken is een groot probleem en zorgt voor mensonterende situaties. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen, zoals we dat al jaren doen. Daarom stellen we de gemeenteraad voor om samen met de gemeente Heerenveen te onderzoeken of we in Heerenveen-West een langdurig azc kunnen realiseren. Daarnaast leggen we het verzoek van de staatssecretaris en het COA om de locatie in Balk langer open te houden ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. ”

Locatie Heerenveen-West
In de raadsvergadering van 19 april 2023 heeft de gemeenteraad van De Fryske Marren het college opdracht gegeven voor het uitvoeren van een breed locatieonderzoek naar geschikte locaties voor de realisatie van een langdurig azc in de gemeente. Dit naar aanleiding van een verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Ingenieursbureau Sweco heeft samen met een ambtelijke werkgroep dit locatieonderzoek uitgevoerd. Op verzoek van de gemeenteraad van De Fryske Marren is hierbij ook gekeken naar de mogelijkheid om ook andere woonvormen te realiseren zoals flexwonen. Uit het locatieonderzoek komt de locatie Heerenveen-West (zie afbeelding) als meest geschikte locatie naar voren. Deze locatie ligt aan de rand van Heerenveen, maar op het grondgebied van gemeente De Fryske Marren. 

Als de raad, naar verwachting op 18 oktober, instemt met het voorstel vindt het vervolgonderzoek naar deze locatie in gezamenlijkheid plaats met de gemeente Heerenveen. Dan zal onder andere worden gekeken naar de precieze plek van de mogelijke locatie in het aangegeven plangebied. Zo’n vervolgonderzoek en de mogelijke verdere voorbereidingen zullen waarschijnlijk meerdere jaren duren.

Inloopbijeenkomst locatie Heerenveen-West
In gezamenlijkheid met de gemeente Heerenveen vindt op 7 september 2023 in ijsstadion Thialf een inloopbijeenkomst plaats voor direct omwonenden. Alle omwonenden ontvangen hiervoor een uitnodiging. Tijdens deze bijeenkomst krijgen inwoners de gelegenheid om vragen te stellen en informatie te delen over dit voorstel.

Azc Balk
Op woensdag 12 juli 2023 hebben demissionair-staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gesproken met het college en de raad van De Fryske Marren over het grote landelijke tekort aan opvangplekken voor asielzoekers en de nijpende situatie. De staatssecretaris heeft tijdens dit gesprek het verzoek gedaan om het azc in Balk langer open te houden. Het college heeft besloten om het verzoek van de staatssecretaris en het COA voor te leggen aan de gemeenteraad.

De sluitingsdatum van het azc in Balk is nu nog 1 oktober 2023. In het voorstel van het college staat een uiterlijke sluitingsdatum van 1 oktober 2026. Mocht blijken dat er eerder in Noord-Nederland geen tekort aan opvangplekken meer is, dan sluit het azc eerder dan de genoemde datum, ook al is een mogelijk nieuw azc op de locatie Heerenveen-West nog niet gereed. Omdat de huidige sluitingsdatum nadert, is het noodzakelijk dat de raad hier al in de raadsvergadering van woensdag 19 juli, met mogelijke uitloop naar donderdag 20 juli, over besluit.