Neerslagtekort loopt op, nog voldoende wateraanvoer

21-06-2023 JOURE – Het neerslagtekort in Fryslân is afgelopen week opgelopen tot 130 millimeter. De regen die sinds de eerste helft van deze week (lokaal) valt, zorgt ervoor dat het neerslagtekort tijdelijk stabiliseert of licht afneemt. Volgens de laatste berichten zet de droogte de komende weken door. Voorlopig kunnen we nog voldoende water aanvoeren vanuit het IJsselmeer. Extra maatregelen (zoals beregeningsverboden en droogte-inspecties) zijn op dit moment nog niet nodig.

Aanvoer IJsselmeer
Dat er geen extra maatregelen hoeven te worden genomen komt omdat er bij Lemmer en Stavoren voorlopig nog steeds voldoende water ingelaten kan worden vanuit het IJsselmeer. Het gemiddelde waterpeil in de Friese boezem (stelsel van meren, kanalen en vaarten) is naar 4 tot 5 centimeter hoger dan normaal gezet, naar 48 centimeter beneden NAP. Zo kan er voldoende water ingelaten worden in de polders, daar waar het nodig is. Dit lukt niet meer overal, met name in de hoger gelegen zandgronden en smalle sloten, om genoeg water aan te voeren.

De neerslag die valt, probeert het Wetterskip zo goed mogelijk vast te houden. Ook kunnen ze de Friese wateren nog doorspoelen met zoet water om verzilting tegen te gaan en de waterkwaliteit op peil te houden. Vanuit Fryslân wordt er nog steeds voldoende water door naar Groningen en Drenthe doorgevoerd.