Adviescommissie dr. Obe Postmaprijs 2024 bekend

21-06-2023 JOURE – De adviescommissie voor de Dr. Obe Postmaprijs kan aan de slag. Drie mensen uit de wereld van de letterkunde buigen zich de komende tijd over de vraag aan wie de provinciale vertaalprijs moet worden toegekend. Deze editie geven Maaike Andringa, Marc van Oostendorp en Rein Smilde daarover advies aan de provincie.

De leden voor de adviescommissie zijn door Tresoar en de Fryske Akademy voorgedragen aan de Friese Gedeputeerde Staten. De commissieleden zijn alle drie actief met taal:

  • Maaike Andringa (1987) studeerde Grieks en Latijn en Fries aan de Rijksuniversiteit van Groningen en heeft daarna de opleiding tot docent Fries gevolgd aan de NHL Stenden. Ze werkt als docent Fries, Grieks en Latijn aan het Piter Jelles Stedelijk Gymnasium. Daarnaast was ze eerder medelezer van de recente Tony Feitsma-biografie, lid van de Maatschappelijke Adviesraad van de Fryske Akademy en jurylid van de gedichtvertaalwedstrijd van de Gysbert Japicxprijs.
  • Marc van Oostendorp (1967) is hoogleraar Nederlands en Academische Communicatie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en senior onderzoeker aan het Meertens Instituut van de KNAW in Amsterdam. Hij schrijft bijna dagelijks over taal- en letterkundige onderwerpen voor het elektronisch tijdschrift Neerlandistiek waar hij ook hoofdredacteur van is.
  • Rein Smilde (1957) studeerde Fries aan de Noordelijke Leergangen in Leeuwarden en Fries en Engels aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Hij werkte in zijn studententijd met Jelle Krol en Popke van der Zee aan een vertaling van de Beowulf en is leraar Engels geweest aan de media-opleiding van ROC Friese Poort in Drachten.

Dr. Obe Postmapriis
De dr. Obe Postmaprijs wordt eens in de vier jaar toegekend en is een prijs voor de beste literaire vertaling. De prijs is niet alleen voor vertalingen uit een vreemde taal naar het Fries, maar ook vanuit het Fries naar een andere taal. De provincie wil met haar literaire prijzen waardering uitspreken voor de winnaar en zijn / haar werk. De organisatie van de prijs is in handen van Tresoar.