Jaarlijkse herdenking S.M.V.S.

18-06-2023 JOURE – Namens de S.M.V.S. (Stichting Militairen Veteranen Skarsterlân) nodigen zij u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse herdenking van veteranen. Deze zal worden gehouden op vrijdag 23 juni 2023 om 16.00 uur bij ons veteranen monument, geplaatst aan de “Jouster Toer” te Joure. De herdenking is een dag eerder dan de officiële herdenking op de veteranendag in Den Haag.

Dit is gedaan om de veteranen, die naar Den Haag gaan, ook in de gelegenheid te stellen onze plaatselijke herdenking bij te kunnen wonen. Muzikale medewerking zal worden verleend door de Jouster Fanfare. De erewacht wordt wederom verzorgd door het Regiment Infanterie Johan Willem Friso uit Havelte.

De kransen zullen worden gelegd door Loco-Burgemeester Dhr. C. van Hes en de S.M.V.S. We verwachten dat velen van u op de uitnodiging in zullen gaan. Er kan gebruik worden gemaakt van de Hobbe van Baerdt Tsjerke.

Programma 16e Herdenking veteranen Skarsterlan op 23 juni a.s.

1 – Opening door voorzitter S.M.V.S. Dhr. S. Holtrop
2 – Toespraak Loco-Burgemeester Gemeente De Fryske Marren Dhr. C. van Hes
3 – Spelen van het “Signaal Taptoe Infanterie”, daarna twee minuten stilte
4 – Kranslegging door college van B & W en S.M.V.S. Tijdens de kranslegging speelt de Jouster Fanfare
5 – Toespraak door Adjudant Bert Eisink van de Delta Compagnie 44 Pantserinfanteriebataljon Johan
Willem Friso
6 – De geschiedenis van S.M.V.S. door Dhr. M. Hoekstra
7 – Bloemlegging door 44 PIB RI JWF en de aanwezigen. Tijdens de plechtigheid speelt de Jouster Fanfare
8 – Nationale Driekleur gaat in top, daarna speelt de Jouster Fanfare het Wilhelmus
9 – Afsluiting met dankwoord door voorzitter S.M.V.S. Hierna Defilé. Tijdens het defilé speelt de Jouster
Fanfare

Na afloop is er een ontvangst met koffie in de HvB-Kerk.