Korting op soortenrijke groenbemestermengsels voor akkerbouwers

18-06-2023 JOURE – Akkerbouwers in het hele land kunnen een flinke korting krijgen op soortenrijke groenbemestermengsels. Mengsels met vlinderbloemigen zijn duurder in aanschaf, maar leggen stikstof vast waardoor kunstmest en CO2 kan worden bespaard en de biodiversiteit toeneemt. Na de succesvolle actie 1001ha kruidenrijk grasland waar al 1.000 melkveehouders aan deelnemen, gaat Urgenda nu samen met LTO ook akkerbouwers helpen met verduurzamen.

In de zomer van 2022 hebben ZLTO en Urgenda het idee opgepakt om de succesvolle actie ‘1001ha Kruidenrijk grasland’ uit te breiden met een kortingsactie voor ‘Soortenrijke groenbemestermengsels voor akkerbouwers’. Dankzij een bijdrage van de provincie Zeeland kon een pilot worden gestart waarbij 40 Zeeuwse akkerbouwers ongeveer 50% korting kregen op ieder 5 hectare biodiverse mengsels van zaadleverancier DSV.

De mengsels waren binnen 1,5 week uitverkocht en de resultaten uit enquête bleken erg positief: 20% minder kunstmest gebruik in de vervolgteelt, en 24% minder dierlijke mestgift. Ook is de ondergrondse en bovengrondse biodiversiteit verbeterd, en draagt het mengsel bij aan een gezondere bodem en betere waterberging. Voor 1 op de 3 boeren was dit het eerste experiment met een soortenrijk mengsel en geen van deze boeren is ontevreden. Van de deelnemers wil 71% zeker door met soortenrijke mengsels met vlinderbloemigen, en 29% kijkt het nog even aan.

Vanaf donderdag 15 juni schaalt de campagne ‘1001ha Soortenrijke groenbemesters’ landelijk op. Akkerbouwers krijgen circa 40% korting op ieder 5 hectare biodivers zaaigoed. Ze kunnen kiezen uit 8 mengsels – 4 biologisch en 4 gangbaar – van de leveranciers: DSV zaden of Zaadhandel Neutkens. De mengsels zijn geschikt om tot maart te laten staan en om vervolgens de grond minder zwaar te bewerken. Tijdens het gehele traject krijgen zij begeleiding van Urgenda, ZLTO, LTO Noord, LLTB en de zaadleveranciers. Ook gaan de partijen gezamenlijk kijken of ze meer ruimte kunnen creëren voor akkervogels.