Provincie Friesland wijst handhavingsverzoek van ‘Meten=weten’ af

01-08-2022 JOURE – De provincie Friesland heeft op dinsdag 5 juli besloten om niet handhavend op te treden tegen de inzet van bestrijdingsmiddelen in de teelt van bloembollen nabij een Natura 2000-gebied. De organisatie ‘Meten=weten’ had daarom gevraagd, maar het provinciebestuur wijst het verzoek af. Er is volgens het provinciebestuur via onderzoek aangetoond dat de in de teelt gebruikte middelen niet zijn aangetroffen in het drainwater van het perceel, en evenmin in het naastgelegen Natura 2000-gebied.

Voor het provinciebestuur van Friesland wijst het onderzoek ui dat er geen negatieve effecten zijn op de natuurwaarden. Daarnaast wordt er gewezen op de rol en autoriteit van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, die de door de gebruikte middelen heeft toegelaten en daarmee veilig acht voor mens, dier en milieu.