Stichting Westermeer verstrekt € 31.600,00 aan subsidies

15-07-2022 JOURE – Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar derde vergadering van 2022 een zestal subsidies toegekend. De Stichting Westermeer richt zich vanaf 1 januari 2014 op het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân plus Terherne. De Stichting Westermeer heeft jaarlijks ongeveer € 180.00,00 beschikbaar voor het verlenen van subsidies.

Tijdens de bestuursvergadering zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van zes aanvragen. De toekenningen betreffen:

A. Plaatselijk Belang Broek
Voor het uitbrengen van een jubileumboek in verband met het 75 jarig bestaan van de vereniging heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 1.200,00 toegezegd.

B. Volleybalclub Joure
Voor de aanschaf van nieuwe tenues en trainingsmateriaal heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 5.400,00 toegezegd.

C. Stichting Bibliotheken Mar en Fean
Voor de organisatie van de jaarlijkse cultuurdag (Uit Festival) op 10 september 2022 te Joure heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 8.000,00 toegezegd.

D. Stichting Noord Nederlands Kamerkoor
Voor de organisatie van een kerstconcert op 19 december 2022 in de RK kerk te Joure heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 5.000,00 toegezegd.

E. Stichting Skutsje de Lege Walden
Voor de vervanging van de verouderde zeilen (grootzeil en de fok) van het Skûtsje “De Lege Wâlden” heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 11.000,00 beschikbaar gesteld.

F. Stichting Noorderwind Muziekproducties
Voor de organisatie van een Muzikale Fietsroute De Fryske Marren op 4 september 2022 heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 1.000,00 toegezegd.

Stichting Westermeer is een stichting die uit de jaarlijkse opbrengsten van haar vermogen en schenkingen subsidies verleent aan stichtingen en verenigingen binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân en het dorp Terherne, voor initiatieven op maatschappelijk, cultureel, sociaal en recreatief gebied.

Daarmee wil Stichting Westermeer de helpende hand uitsteken om belangrijke initiatieven op genoemde terreinen een zetje in de goede richting te geven. En dat heeft de Stichting Westermeer in de ruim vijfenvijftig jaar van het bestaan gedaan in de vorm van subsidies voor projecten ’tot nut van het algemeen’.