Stichting Westermeer verstrekt € 5.500,00 aan subsidies.

25-04-2022 JOURE – Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar tweede vergadering van 2022 een viertal subsidies toegekend. De Stichting Westermeer richt zich vanaf 1 januari 2014 op het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân plus Terherne. De Stichting Westermeer heeft jaarlijks ongeveer €180.00,00 beschikbaar voor het verlenen van subsidies.

Tijdens de bestuursvergadering zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van vier aanvragen. De toekenningen betreffen:

A. Stichting Buorren 46
Voor het vervangen van het bestaande torenuurwerk (elektrisch) naar een digitaal uurwerk van het (voormalig) hervormde kerkgebouw te Terherne heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 1.800,00 toegezegd.

B. Plaatselijk Belang Langweer
Voor de vervangings- en onderhoudskosten van het Outdoor Fitness Park te Langweer heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 2.200,00 toegezegd.

C. Stichting Noorderwind Muziekprodukties i.o.
Voor de oprichting van een stichting heeft Stichting Westermeer een bijdrage van €400,00 toegezegd.

D.Stichting Streekzicht (Dagbesteding)
Voor de herinrichting van de tuin bij dagbesteding Stichting Streekzicht te Rotsterhaule heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 1.100,00 toegezegd.

Stichting Westermeer is een stichting die uit de jaarlijkse opbrengsten van haar vermogen en schenkingen subsidies verleent aan stichtingen en verenigingen binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân en het dorp Terherne, voor initiatieven op maatschappelijk, cultureel, sociaal en recreatief gebied.

Daarmee wil Stichting Westermeer de helpende hand uitsteken om belangrijke initiatieven op genoemde terreinen een zetje in de goede richting te geven. En dat heeft de Stichting Westermeer in de ruim vijfenvijftig jaar van het bestaan gedaan in de vorm van subsidies voor projecten ’tot nut van het algemeen’.

Het bestuur van de Stichting Westermeer vergadert ongeveer 5 maal per jaar over de binnengekomen subsidieaanvragen.

De volgende vergadering is gepland op 22 juni 2022. Voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden of over de stichting Westermeer wordt verwezen naar de website www.stichtingwestermeer.nl.