Stichting Westermeer verstrekt € 29.400,00 aan subsidies.

28-02-2022 JOURE – Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar eerste vergadering van 2022 een viertal subsidies toegekend.

De Stichting Westermeer richt zich vanaf 1 januari 2014 op het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân plus Terherne. De Stichting Westermeer heeft jaarlijks ongeveer € 180.00,00 beschikbaar voor het verlenen van subsidies.

Tijdens de bestuursvergadering zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van vier aanvragen. De toekenningen betreffen:

A. Stichting Kaatsclub Joure
Voor de aanschaf van diverse materialen voor de kaatsvelden, opleiden, PR en werving heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 4.000,00 toegezegd.

B. It Hasker Pompke Coöperatie U.A. (i.o.)
Voor de oprichting van een vereniging heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 400,00 toegezegd.

C. OBS de Schakel te Rotsterhaule
Voor de realisering van een ecologisch verantwoord nieuw schoolplein van de basisschool De Schakel te Rotsterhaule heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 15.000,00 toegezegd.

D. Voetbalvereniging Oudehaske
Voor de verduurzaming van het voetbalterrein en de kleedboxen/kantine van genoemde voetbalvereniging heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 10.000,00 toegezegd.

Stichting Westermeer is een stichting die uit de jaarlijkse opbrengsten van haar vermogen en schenkingen subsidies verleent aan stichtingen en verenigingen binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân en het dorp Terherne, voor initiatieven op maatschappelijk, cultureel, sociaal en recreatief gebied.

Daarmee wil Stichting Westermeer de helpende hand uitsteken om belangrijke initiatieven op genoemde terreinen een zetje in de goede richting te geven. En dat heeft de Stichting Westermeer in de ruim vijfenvijftig jaar van het bestaan gedaan in de vorm van subsidies voor projecten ’tot nut van het algemeen’.