Stichting Westermeer verstrekt € 35.750,00 aan subsidies

26-04-2021 JOURE – Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar tweede vergadering van 2021 een vijftal subsidies toegekend. De Stichting Westermeer richt zich vanaf 1 januari 2014 op het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân plus Terherne. De Stichting Westermeer heeft jaarlijks ongeveer € 180.00,00 beschikbaar voor het verlenen van subsidies. Tijdens de bestuursvergadering zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van vijf aanvragen. De toekenningen betreffen:

A. Stichting Urgente Noden Friesland (SUN)
Voor de noodhulpverlening aan inwoners binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân (inclusief Terherne) staat Stichting Westermeer jaarlijks garant voor een maximum bedrag van € 6.000,00.

B. Friese Kerkendag (Raad van Kerken)
Voor de organisatie van de Friese Kerkendag in Joure heeft de Stichting Westermeer een bijdrage van € 2.000,00 toegezegd.

C.Stichting Hotze de Roos
Voor de realisatie van de waterspeelplaats in het Kameleondorp te Terherne heeft de Stichting Westermeer een bijdrage van € 10.000,00 toegezegd.

D. Sportclub Joure
Voor de aanleg van energiezuinige LED-verlichting op en rond alle 3 trainingsvelden van het sportcomplex te Joure heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 15.000,00 toegezegd.

E. Belangenvereniging Debút te Terherne.
Voor  de aanschaf van 15 buitendoeken in een vrijstaand frame van steigerbuizen heeft de Stichting Westermeer een bijdrage van € 2.750,00 toegezegd.