Nieuwe pensioenregeling voor de landbouw vastgesteld

11-07-2024 JOURE – Alle werkgevers en werknemers in de agrarische sectoren bouwen pensioen op bij BPL Pensioen. Woensdag 10 juli heeft BPL Pensioen de hoofdlijnen van de nieuwe pensioenregeling gepubliceerd. Deze regeling gaat in per 1 januari 2027. De nieuwe pensioenregeling is overeengekomen door LTO, andere werkgeversvertegenwoordigers en de vakbonden. Een nieuwe pensioenregeling moest overeengekomen worden vanwege de nieuwe pensioenwetgeving die vorig jaar van kracht is geworden.

De nieuwe pensioenregeling betekent voor alle deelnemers een verandering. In de nieuwe pensioenregeling blijft de pensioenuitkering een levenslange uitkering, maar waarbij de uitkering mogelijk kan fluctueren naar gelang de ontwikkelingen op de financiële markten. Daarbij hebben werkgevers en vakbonden besloten om – middels een specifieke reserve – de pensioenuitkeringen zo stabiel mogelijk te houden.

De nieuwe pensioenregeling wordt per 1 januari 2027 van kracht. Werkgevers en werknemers blijven, net als nu, voor een lange periode dezelfde pensioenpremie betalen. Hiermee is er voor werkgevers en werknemers zekerheid dat tot en met 2031 de premiehoogte vast staat. Vanaf 2027 gaan werkgevers iets minder premie betalen en werknemers een fractie meer.

Meer informatie is te vinden op de website van BPL Pensioen.