Klein deel bedrijven volledig klimaatneutraal

11-07-2024 JOURE – Ongeveer 1,5 procent van de bedrijven is volledig klimaatneutraal. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe vragen in de conjunctuurenquête. Deze enquête wordt gehouden onder bedrijven met vijf of meer werkzame personen in de industrie, auto- en detailhandel en de dienstverlening.

Meeste bedrijven verwachten dit jaar te investeren in verduurzaming
Om klimaatneutraal te worden verwacht 68 procent van de bedrijven dit jaar te investeren in verduurzaming. Ook hier geven grote bedrijven dit vaker aan dan kleinere. De belangrijkste investeringsdoelen zijn volgens de bedrijven efficiënter omgaan met energie of energie besparen en circulaire productie. Investeringen in waterbesparing worden het minst vaak genoemd. In de horeca verwachten bedrijven wel vaker dan andere bedrijfstakken in waterbesparing te investeren. In vervoer en opslag is het verminderen van uitstoot een belangrijk investeringsdoel. 

Per saldo meer investeringen verwacht dan vorig jaar
Per saldo verwachten bedrijven dat ze dit jaar meer zullen investeren in het klimaatneutraal maken van hun bedrijf dan vorig jaar. Ook verwachten bedrijven dat ze dit jaar meer zullen besteden aan duurzame inkoop dan vorig jaar. Vooral het grootbedrijf (bedrijven met 250 of meer werkzame personen) verwacht dit jaar per saldo een toename in zowel de investeringen als in de waarde van duurzame inkoop.

Kosten duurzame alternatieven vormen belangrijke belemmering
Drie kwart van de bedrijven ervaart geen belemmeringen om het bedrijf klimaatneutraal te maken, een kwart ervaart wel belemmeringen. De belangrijkste belemmeringen zijn de hogere kosten van duurzamere alternatieven en onzekerheid over de economie of het beleid. Beperkte toegang tot financiële middelen noemt de horeca vaker dan andere bedrijfstakken als belemmering. Ze hebben te weinig eigen geld of vinden niet makkelijk financiering voor het verduurzamen van hun bedrijf. Onder andere de industrie, vervoer en opslag en verhuur en handel in onroerend goed, noemen vaker dan in andere bedrijfstakken beperkingen in het energienetwerk als belemmering. Ze moeten bijvoorbeeld wachten op een stroomaansluiting doordat het elektriciteitsnet vol is, of ze hebben nog geen toegang tot een waterstofnetwerk.