Economie krimpt met 0,5 procent in eerste kwartaal 2024

30-06-2024 JOURE – Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2024 met 0,5 procent gekrompen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2023. De tweede berekening van het bbp wordt ongeveer 85 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd. De onlangs uitgevoerde revisie van de nationale rekeningen is ook in deze tweede berekening verwerkt.

Het groeicijfer is 0,4 procentpunt lager dan bij de eerste berekening, die is gepubliceerd op 15 mei. Dat komt vooral door een neerwaartse bijstelling van de uitvoer. Het economisch beeld is echter niet veranderd. De daling van het bbp in het eerste kwartaal is vooral toe te schrijven aan de export van goederen. De daling van de export van goederen hangt samen met de krimp van de industrie.

Tweede berekening
De tweede berekening wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal gemaakt. De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, is op basis van de dan beschikbare informatie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, zoals van de bouw, de zakelijke dienstverlening, de horeca, de overheid, de zorg en de financiële instellingen die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen.

De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste berekening was de afgelopen vijf jaar (2019-2023) gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,3 en 0,7 procentpunt, allebei in 2021.

Revisie nationale rekeningen
In de tweede berekening van het eerste kwartaal van 2024 is ook de onlangs doorgevoerde revisie van de nationale rekeningen verwerkt. Periodiek worden de macro-economische statistieken gereviseerd. Daarbij worden nieuwe bronnen, methoden en concepten doorgevoerd, zodat het beeld van de Nederlandse economie weer optimaal aansluit bij alle onderliggende statistieken, bronnen en internationale richtlijnen voor het samenstellen van macro-economische statistieken. De Europese Commissie heeft de aanbeveling aan lidstaten gedaan om minimaal elke vijf jaar te reviseren. Met deze revisie geeft Nederland hieraan invulling.

Bijstelling groei in voorgaande kwartalen
Bij elke nieuwe berekening van het bbp bepaalt het CBS ook opnieuw de seizoen gecorrigeerde reeks van de eerder gepubliceerde kwartalen. In de nieuwe reeks is ook de revisie verwerkt. Verder is met de revisie ook de manier waarop de kwartaaltijdreeksen worden gecorrigeerd voor gebruikelijke seizoensinvloeden op een aantal punten gewijzigd. Door deze aanpassingen zijn er meer bijstellingen dan gebruikelijk.

De kwartaal-op-kwartaalgroei in het vierde kwartaal van 2023 is van 0,3 naar 0,1 procent bijgesteld, de krimp in het derde kwartaal van 2023 van 0,3 naar 0,4 procent, de krimp in het tweede kwartaal van 2023 van 0,4 naar 0,0 procent en de krimp in het eerste kwartaal van 0,4 naar 0,3 procent.

Krimp ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023 bijgesteld naar 0,6 procent
Ten opzichte van een jaar eerder kromp de economie in het eerste kwartaal met 0,6 procent. Volgens de eerste berekening was dat 0,7 procent. De opwaartse bijstelling is vooral toe te schrijven aan het handelssaldo. Het beeld veranderde niet. De daling van het handelssaldo en de investeringen droegen het meest bij aan de krimp.

Aantal banen groeit met 39 duizend
Volgens de tweede berekening steeg het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het eerste kwartaal 2024 met 39 duizend ten opzichte van het vierde kwartaal van 2023. De eerste berekening kwam uit op een stijging van 42 duizend banen.

Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023 waren er in het eerste kwartaal van 2024 volgens de tweede berekening 122 duizend banen van werknemers en zelfstandigen meer. Dat was bij de eerste berekening 117 duizend. De banencijfers zijn bijgesteld op basis van aangevulde broninformatie.