Officiële bekendmakingen week 25 (2024)

28-06-2024 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

28-06-2024 – Commissie van advies voor de bezwaarschriften: vergadering 3 juli 2024

28-06-2024 – Wegsleepverordening gemeente De Fryske Marren 2024

28-06-2024 – Regeling Uitvoering Wegsleepverordening gemeente De Fryske Marren 2024

28-06-2024 – Kennisgeving van het sluiten van een anterieure overeenkomst in het kader van Hof fan Lemmer te Lemmer

27-06-2024 – Gaestfjûrwei 2, 8563 AW Wijckel: melding toepassen van grond in weilanden . (Z.798813)

27-06-2024 – Beuckenswijkstraat 40, 8565 GN Sondel: melding toepassen van grond in weilanden . (Z.798811)

27-06-2024 – Utbuorren 45, 8493 MA Terherne: verleende omgevingsvergunning verbouwen van de recreatiewoning. (Z.794698)

27-06-2024 – Vastgesteld wijzigingsplan Joure -Bedrijventerrein De Ekers 3 fase 2, Gemeente De Fryske Marren, ter inzage.

27-06-2024 – Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening De Fryske Marren

27-06-2024 – Doraweg 18, 8531 PW Lemmer, Verzoeklocatie 2024062001597: aanvraag omgevingsvergunning verbouwen van de wagenberging t.b.v. de zorgboerderij. (Z.798426)

27-06-2024 – Lemmer (LMR01) D 422: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.798764)

27-06-2024 – H R Vierstrastrjitte 47, 8525 EV Langweer: aanvraag omgevingsvergunning vernieuwen en verhogen van de kapconstructie van de schuur. (Z.798559)

27-06-2024 – Slotermeer 50008, 8502 TM Joure: melding Milieumelding Koffiebranderij Slotermeer 5-8. (Z.798593)

27-06-2024 – Sint Odulphusstraat, Bakhuizen: verleende standplaatsvergunning (SV 20240017)

26-06-2024 – Jelle-paad 7, 8493 RG Terherne, (THN00) A 3217: aanvraag omgevingsvergunning bouwen van een botenstalling met zonnedak (wijzigen vergunning OV20220814). (Z.794987)

26-06-2024 – De Fryske Marren – dorpsfeest Idskenhuizen – Idskenhuizen

26-06-2024 – Leeuwarderweg 1 0004, 8501 ZD Joure, verleende omgevingsvergunning wijzigen van de dakopbouw. (Z.792586)

26-06-2024 – Utbuorren 50 te Terherne: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20240043)

26-06-2024 – Heaburgen 24, 8566 HJ Nijemirdum: melding realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem. (Z.798562)

26-06-2024 – Lyklamawei 32 te Nijemirdum: verleende vergunning bouwen van een woning (OV 20230789)

26-06-2024 – Straatweg 52, 8531 PZ Lemmer, Oosterzee (OTZ00) D 2831: melding opslaan van grond en baggerspecie. (Z.798602)

26-06-2024 – Buren 31, 8536 TH Oosterzee: Verlenging beslistermijn aangevraagde omgevingsvergunning wijzigen van de gevel. (Z.790097)

26-06-2024 – Jousterweg 35, 8465 PA Oudehaske: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.798599)

26-06-2024 – De Fryske Marren – markten, gezellige (muziek) avonden en activiteiten – De Brink te Oudemirdum

26-06-2024 – Bestemmingsplan Joure-Koarte Ekers 2 en besluit omgevingsvergunning

26-06-2024 – Sewei naast nummer 4 te Joure: het realiseren van een nieuw Liander regelstation (OV 20230760)

26-06-2024 – Lemmer Noord: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.798608)

26-06-2024 – nabij jachthaven, Joure (JRE00) A 8949: aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen. (Z.798554)

26-06-2024 – De Brink te Oudemirdum: verleende evenementenvergunning organiseren van markten, gezellige (muziek) avonden, spelletjes en activiteiten (EV 20240071)

26-06-2024 – Middenweg 160, 8538 XH Bantega, Verzoeklocatie 2024062400141: melding realiseren van een mestsilo. (Z.798604)

26-06-2024 – Sint Odulphusstraat 69 te Bakhuizen: verleende evenementenvergunning organiseren van een tuinfeest in de omheinde tuin van MFC De Gearte (EV 20240086)

26-06-2024 – Buorren 69 te Terherne: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20240042)

26-06-2024 – Gemeente De Fryske Marren – Verkeersbesluit GPP op kenteken – Lemmer

24-06-2024 – Gemeente De Fryske Marren – Verkeersbesluit GPP op kenteken – Joure

24-06-2024 – Tjeukemeerstraat 16, 8531 RM Lemmer: aanvraag omgevingsvergunning verbouwen en uitbreiden van de woning. (Z.797963)

24-06-2024 – Lubertus van Beekstrjitte 5, 8561 GJ Balk: verleende omgevingsvergunning uitbreiden van de garage. (Z.791632)

24-06-2024 – Beuckenswijkstraat 26, 8565 GN Sondel, Beuckenswijkstraat 2826, 8565 GN Sondel: aanvraag omgevingsvergunning realiseren van een waterplas en zwemvijver. (Z.797873)

24-06-2024 – Jetze Veldstraweg 90, 8514 CN Ouwster-Nijega, Langweer (LWR02) B 4714: Verlenging beslistermijn aangevraagde omgevingsvergunning realiseren van een recreatiewoning in een bijgebouw. (Z.783945)

24-06-2024 – Agenda Petear

24-06-2024 – Jousterweg 7, 8466 RD Nijehaske: aanvraag omgevingsvergunning bouwen van een schuur met carport. (Z.798250)

24-06-2024 – Roazebosk 10, 8517 HB Scharsterbrug: aanvraag omgevingsvergunning vergroten van de kapconstructie. (Z.798165)

24-06-2024 – Hoogemieden 3, 8531 XM Lemmer: verleende omgevingsvergunning plaatsen van een tinyhouse. (Z.786260)

21-06-2024 – Markant 48, 8561 HD Balk: aanvraag omgevingsvergunning plaatsen van een nieuw aangebouwd bijgebouw. (Z.797969)

21-06-2024 – De Fryske Marren – Jaarmarkt en Oldtimershow – Sint Nicolaasga

21-06-2024 – De Rijlst 40, 8521 NK Sint Nicolaasga: aanvraag omgevingsvergunning verbouwen en uitbreiden van de woning. (Z.798019)