In 2022 werd 10,5% van Europese landbouwgrond biologisch gebruikt

23-06-2024 JOURE – Het areaal dat in de Europese Unie wordt gebruikt voor de biologische landbouwproductie bedroeg in 2022 circa 16,9 miljoen hectare. Dat betekende een toename  van ruim 6% ten opzichte van 2021. In 2022 was het areaal dat voor biologische landbouw werd gebruikt 10,5% van het totale areaal aan landbouwgrond in de Europese Unie. 

Tussen 2012 en 2022 is het areaal voor biologische landbouw in bijna alle lidstaten van de Europese Unie toegenomen. De sterkste groeicijfers in deze periode vonden plaats in Kroatië, Portugal en Bulgarije. Lidstaten met de hoogste aandelen biologische landbouwgrond zijn Oostenrijk, Estland en Zweden met een aandeel van 20% of hoger. In 5 landen lag het aandeel in 2022 nog beneden de 5%. Dat geldt voor Malta, Bulgarije, Ierland Polen en Nederland.