Investeringen groeien met ruim 7 procent in april

21-06-2024 JOURE – In april 2024 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 7,4 procent groter dan een jaar eerder, meldt het CBS. Dat komt vooral doordat er meer is geïnvesteerd in gebouwen, machines (onder meer defensiematerieel), infrastructuur, overige wegvervoer (vrachtauto’s, opleggers, etc.) en vliegtuigen.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. April 2024 heeft drie werkdagen meer dan april 2023. In de CBS Investeringsradar van juni zijn de omstandigheden voor de investeringen minder ongunstig dan in de radar van april.

Omstandigheden investeringen in juni minder ongunstig
Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een grotere groei of een kleinere krimp van de investeringen.

In Juni zijn de omstandigheden voor investeringen minder ongunstig dan in de radar van april. Dat komt vooral doordat de jaar-op-jaardaling van de export goederen omsloeg in een stijging en de bezettingsgraad in de industrie is toegenomen. Ook de jaar-op-jaarstijging van de aandelenkoersen was groter.