Officiële bekendmakingen week 22 (2024)

31-05-2024 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

31-05-2024 – Utbuorren 45, 8493 MA Terherne: aanvraag omgevingsvergunning verbouwen van de recreatiewoning. (Z.794698)

31-05-2024 – Lytse Side 9, 8561 AX Balk: verleende omgevingsvergunning plaatsen van zonnepanelen. (Z.778932)

31-05-2024 – Plattedijk 32, 8531 PD Lemmer: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.794691)

31-05-2024 – Doniapark 116, 8525 GV Langweer: aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden van de vakantiewoning (legalisatie). (Z.794325)

31-05-2024 – Benoemen centraal stembureau 2023 – 2026

31-05-2024 – Wijziging centraal stembureau 1 juni 2024

31-05-2024 – Langweer (LWR02) B 4281: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.794664)

30-05-2024 – Sewei 3, 8501 SP Joure, Verzoeklocatie 2024020100086: Verlenging beslistermijn aangevraagde omgevingsvergunning tijdelijk plaatsen van modulaire kantoor-units . (Z.778106)

30-05-2024 – Scheen 75, 8501 HC Joure: Verlenging beslistermijn aangevraagde omgevingsvergunning uitbreiden van de woning aan de achterzijde. (Z.788363)

30-05-2024 – Buorren 56, 8581 KE Elahuizen, Verzoeklocatie 2024040401719: Verlenging beslistermijn aangevraagde omgevingsvergunning bouwen van een schuur met overkapping. (Z.787686)

30-05-2024 – Verzoeklocatie 2024052700971, Lemmer (LMR01) A 10219: melding Herinrichting Plattedijk Lemmer . (Z.794585)

30-05-2024 – Lemsterpad 3, 8531 AA Lemmer, Verzoeklocatie 2024052700436, Lemmer (LMR01) A 9925: aanvraag omgevingsvergunning realiseren van 2 padelbanen op voormalige tennisbaan. (Z.794461)

30-05-2024 – Douwe Egberts Plein 1 a te Joure: verleende terrasvergunning (TV 20240007)

29-05-2024 – IJsselmeer en clubgebouw Zevenwolden (Plattedijk 2 te Lemmer): verleende evenementenvergunning organiseren van de Bokking race op het IJsselmeer met de prijsuitreiking in het clubgebouw WSV de Zevenwolden (EV 20240051)

29-05-2024 – Tsjillânleane 34, 8525 GR Langweer: verleende omgevingsvergunning tijdelijke vergunning voor een zorgunit. (Z.788811)

29-05-2024 – Siemen de Jongstrjitte 7, 8561 DN Balk: verleende omgevingsvergunning plaatsen van een dakkapel op linker zijdakvlak. (Z.788109)

29-05-2024 – Nije Buorren 1, 8567 HR Oudemirdum: melding realiseren van 2 gesloten bodemenergiesystemen. (Z.794224)

29-05-2024 – Lemsterpad 1 te Lemmer: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20240039)

29-05-2024 – Nijehaske (NEK00) K 88: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.794241)

29-05-2024 – Bouwen 7, 8521 KN Sint Nicolaasga: verleende omgevingsvergunning bouwen van een nieuwe woning en het plaatsen van een tijdelijke woonunit. (Z.786097)

29-05-2024 – Fonteinwei 8, 8567 JT Oudemirdum: melding realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem. (Z.794220)

29-05-2024 – Troelstraweg 5, 8524 DK Teroele, Troelstraweg 7 t/m 13 te Teroele: aanvraag omgevingsvergunning aanleggen van een toegangsweg. (Z.793749)

29-05-2024 – Terhorne (THN00) B 525: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.794282)

29-05-2024 – Feestterrein Jousterweg: verleende evenementenvergunning organiseren van Dorpsfeest Haskerhorne (EV 20240041)

29-05-2024 – Langweer (LWR02) A 7624: melding aanleggen van een ondergrondse container. (Z.794262)

29-05-2024 – Binnendyk 83a, 8461 LH Rottum: aanvraag omgevingsvergunning aanleggen van een ontsluitingsweg op de Provinciale weg N294. (Z.792363)

29-05-2024 – Bytling 5, 8493 KJ Terherne: Verlenging beslistermijn aangevraagde omgevingsvergunning vervangen en vergroten van bestaand bijgebouw, en uitbreiden hoofdgebouw . (Z.786582)

29-05-2024 – De Grie 30 Sintjohannesga: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20240038)

29-05-2024 – Pastorielaan 9, 8501 EW Joure: aanvraag omgevingsvergunning realiseren van een bijgebouw. (Z.794161)

29-05-2024 – De Vervening 47, 8465 RE Oudehaske: aanvraag omgevingsvergunning realiseren van een dakopbouw op de bijkeuken. (Z.794166)

29-05-2024 – Stiendollen 23, 8567 HS Oudemirdum: melding realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem. (Z.794232)

29-05-2024 – Bolwerk Noordzijde 201, 8556 XA Sloten: aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden van de woning. (Z.793654)

27-05-2024 – Agenda Petear

27-05-2024 – Ige Galamawei 24, 8582 KT Oudega: verleende omgevingsvergunning plaatsen van lichtmasten rondom het hoofveld. (Z.784876)

27-05-2024 – Buorren en haven te Langweer: verleende evenementenvergunning organiseren van de Amsterdamse dag met muziek bij de horeca (EV 20240078)

27-05-2024 – Douwe Egberts Plein 3 te Joure: verleende evenementenvergunning organiseren van het live muziekevenement Inside Out festival (EV 20240057)

27-05-2024 – De Fryske Marren – Inside Out festival – Douwe Egberts Plein 3 te Joure

27-05-2024 – Gemeente De Fryske Marren – Verkeersbesluit GPP op kenteken – Joure

27-05-2024 – Pontdyk te Langweer, Aldewei te Boornzwaag: aanvraag omgevingsvergunning aanleggen van een middenspanningstracé. (Z.793329)

27-05-2024 – Oosterzee (OTZ00) P 73: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.793639)

24-05-2024 – Balk (BAL00) N 1209: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.793470)

24-05-2024 – Langweer (LWR02) S 560: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.793640)