Meer jongeren in de bijstand in eerste kwartaal 2024

31-05-2024 JOURE – Eind maart 2024 ontvingen 403 duizend personen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dit is een stijging van 3 duizend personen (1 procent) ten opzichte van vorig jaar maart. De toename komt vooral doordat meer jongeren tot 27 jaar een bijstandsuitkering ontvingen. Het aantal bijstandsgerechtigden in deze groep steeg ook met 3 duizend (8 procent).

Het is het derde kwartaal op rij dat het aantal bijstandsgerechtigden hoger is dan een jaar eerder. Daarvoor was het aantal bijstandsgerechtigden gedurende negen opeenvolgende kwartalen juist lager. Vergeleken met de afgelopen tien jaar zijn er nog steeds relatief weinig bijstandsgerechtigden.

Meer jongeren in de bijstand
Het aantal personen tot 27 jaar met een bijstandsuitkering is, ten opzichte van een jaar eerder, in het eerste kwartaal van 2024 met 8 procent toegenomen. Hiermee kwam het aantal jongvolwassenen met bijstand uit op 39 duizend. Het is het vijfde kwartaal op rij dat er sprake is van een toename.

Bij 27- tot 45-jarigen nam het aantal bijstandsgerechtigden eind maart 2024 met 1 procent toe. Dit zijn ongeveer duizend personen, waarmee het aantal bijstandsontvangers uitkwam op 136 duizend. Voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2021 is het aantal bijstandsgerechtigden in deze groep gestegen.
Het aantal bijstandsgerechtigde 45-plussers bleef in het eerste kwartaal van 2024, ten opzichte van een jaar eerder, ongewijzigd op 229 duizend personen. Het voorgaande kwartaal steeg het aantal bijstandsgerechtigden in deze groep met duizend personen.

Toename aantal mannen in bijstand, aantal vrouwen gelijk
Eind maart 2024 waren er 2 procent meer mannen in de bijstand ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal mannen met een bijstandsuitkering kwam daarmee uit op 175 duizend. Het is het vierde kwartaal op rij dat er meer mannen in de bijstand zijn dan een jaar eerder.

Het aantal vrouwen in de bijstand, 228 duizend, was eind maart 2024 hetzelfde als een jaar eerder. Het aandeel vrouwen en mannen in de bijstand is sinds 2013 vrijwel onveranderd; ongeveer 57 procent vrouwen tegen 43 procent mannen.

Afname uitstroom bijstand
De nieuwste cijfers over uitstroom uit de bijstand gaan over het vierde kwartaal van 2023. In dat kwartaal stroomden meer mensen de bijstand in dan uit. Er waren 21,7 duizend instromers en 16,8 duizend uitstromers.

Dit is het vijfde kwartaal op rij dat er meer personen de bijstand instromen dan uitstromen. Dit is vooral het gevolg van het feit dat de uitstroom al twee jaar een dalende trend heeft. De uitstroom vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is niet inbegrepen in de cijfers. In 2023 zijn ongeveer 4,8 duizend personen de bijstand uitgestroomd vanwege het bereiken van de AOW-leeftijd.