PFAS-concentratie op zwemplekken onder advieswaarde

29-05-2024 JOURE – Ieder jaar wijst de provincie Fryslân openwaterzwemlocaties aan. In opdracht van de provincie voeren Wetterskip Fryslân en omgevingsdienst FUMO hier controles uit. Het Wetterskip & FUMO meten op 34 officiële zwemwaterlocaties de kwaliteit van het water. Voor de overige zwemwateren (IJsselmeer, Waddenzee en Noordzee) is Rijkswaterstaat verantwoordelijk. De FUMO controleert de hygiëne en veiligheid van zwemwaterlocaties en verzorgt de communicatie over eventuele maatregelen.

Nieuw dit jaar is dat het waterschap de zwemplekken heeft onderzocht op aanwezigheid van PFAS in het water. Hiervoor is begin dit jaar een advieswaarde door het RIVM opgesteld. De eerste meetronde liet zien dat op alle 34 zwemwaterlocaties de aanwezige PFAS-concentraties (ruim) onder deze advieswaarde liggen.

Op de website zwemwater.nl (externe website) staan alle officiële zwemwaterlocaties in Nederland. Op al deze plaatsen wordt de veiligheid en kwaliteit van het zwemwater in de gaten gehouden. Actuele informatie is ook altijd te vinden op de informatieborden bij de zwemwaterlocaties. Wetterskip Fryslân, FUMO en provincie Fryslân spannen zich samen in om de algemene waterkwaliteit in Fryslân te blijven verbeteren, zodat het zwemplezier in het buitenwater groot blijft.