ACM: Tarief voor landelijk gastransport weer omhoog na incidentele daling in 2024

26-05-2024 JOURE – De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen over de tarieven voor het landelijke transport van aardgas. De tarieven van GTS stijgen in 2025 gemiddeld met 52%. Huishoudens betalen in 2025 ongeveer 10 euro per jaar meer voor het landelijke gastransport omdat deze kosten maar een klein deel van de totale energierekening zijn.

De stijging van de tarieven wordt onder meer veroorzaakt door een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) waardoor GTS met terugwerkende kracht voor 178 miljoen hogere inkomsten mag ontvangen over de jaren 2022 tot en met 2024. Daarnaast leidt de uitspraak tot structureel hogere inkomsten voor de jaren 2025 en 2026. GTS verwacht in 2025 ook minder capaciteit te verkopen omdat er steeds minder gas gebruikt wordt. De stijging van de tarieven wordt verder veroorzaakt door de gestegen rente en het daardoor gestegen redelijke rendement (WACC).

In 2024 waren de tarieven van GTS met 20% verlaagd omdat GTS extra inkomsten van de jaren daarvoor via de tarieven terug moest geven aan de markt. GTS had in 2022 ca. 650 miljoen aan extra inkomsten uit gastransport via grenspunten ontvangen omdat er door het wegvallen van de aanvoer van Russisch gas in 2022 veel meer gas aangevoerd moest worden vanuit LNG-terminals in België en het Verenigd Koninkrijk. Inmiddels is de situatie op de gasmarkt weer veranderd en zijn deze extra inkomsten weggevallen. GTS heeft hiervan in 2024 ca. 420 miljoen euro teruggegeven aan de markt. De ACM heeft dat jaar besloten dat het resterende deel in 2025 wordt teruggegeven om de tariefdaling in 2024 te beperken en de stijging in 2025 zoveel mogelijk te dempen.

GTS hanteert verschillende tarieven voor de verschillende gebruikers van het gastransportnet. Zo gelden er lagereminder hogetarieven voor gasopslagen en voor de punten waar vloeibaar aardgas (LNG) in het netwerk ingevoed wordt. Volle gasopslagen en aanvoer van LNG zijn belangrijk voor de leveringszekerheid.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt de tarieven van GTS jaarlijks vast. GTS heeft een monopolie op het landelijke transport van aardgas. Door jaarlijks vast te stellen welke tarieven GTS aan haar netgebruikers mag rekenen, zorgt de ACM ervoor dat deze tarieven niet te hoog zijn. Tegelijkertijd geeft de ACM netbeheerders de garantie dat zij een redelijk rendement behalen op investeringen die nodig zijn voor de leveringszekerheid en de energietransitie. Hiermee draagt de ACM bij aan een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening.