De gemeenteraad vergadert op woensdag 29 mei

21-05-2024 JOURE – De gemeenteraad vergadert op woensdag 29 mei (raadsvergadering). De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure en begint om 19.30 uur.

Op de pagina van de gemeenteraad vindt u de agenda en per vergadering de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de vergadering live volgen of weer terug kijken.

Agenda
– Benoeming en beëdiging wethouder
– Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Lemmer
– Wegsleepverordening gemeente De Fryske Marren 2024
– Nieuwe locatie nieuwbouw IKC Sint Nyk en bekostiging huisvesting kinderopvang binnen IKC
– Aanplakborden Verkiezingen
– Vaststelling bestemmingsplan Lemmer-Pampusstraat, Parkstraat
– Ontwerp-vvgb voor het realiseren van een drietal appartementen aan de Roggemolenstraat 3 te Joure
– Vaststellen grondexploitatieopzet plan Joure-Bedrijventerrein De Ekers 3 fase 2 en beschikbaar stellen
krediet
– Vaststellen grondexploitatie en beschikbaar stellen krediet Balk Boslust-Zuidwest
– Aanwijzing lokale omroep 2024-2029
– Benoeming leden Raad van Toezicht schoolbestuur Ambion
– Jaarstukken 2023 en programmabegroting 2025 Veiligheidsregio Fryslân
– Internationale betrekkingen