Omzet post- en pakketmarkt stijgt, consumenten betalen meer

19-05-2024 JOURE – We zijn in 2023 weer meer pakketten gaan versturen dan in 2022. Daardoor groeide de totale omzet van de brede markt voor post- en pakketbezorging. Zowel het volume als de omzet voor pakketten stegen het afgelopen jaar en noteerden een groei van respectievelijk 1,9 en 4,0 procent. De omzetgroei in de pakkettenmarkt compenseerde zo de omzetdaling in de postmarkt. Voor het versturen van de meeste poststukken zijn we in de afgelopen jaren meer gaan betalen. De kwaliteitscijfers gingen voor de postbezorging achteruit, zo blijkt uit de nieuwste Post- en pakketmonitor 2023 van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De omzet van de pakketmarkt liet in 2023 groei zien en steeg met 97 miljoen tot ruim 2,5 miljard euro. Op de postmarkt was sprake van een daling van 58 miljoen euro. Wel werd daar nog een omzet gerealiseerd van 828 miljoen euro. Het volume in de postmarkt komt voornamelijk van zakelijke verzenders en daalde met 8,8 procent, terwijl in de pakketmarkt sprake was van een volumegroei van 1,9 procent ten opzichte van 2022.

Daarmee was er in 2023 op de brede bezorgmarkt (post en pakketten) sprake van een lichte omzetstijging ten opzichte van het jaar ervoor. De omzet voor de gehele markt lag ruim boven de 3,3 miljard euro. Ten opzichte van 2019 is de omzet van de gehele post- en pakketmarkt gegroeid met ruim 800 miljoen euro, van 2,5 miljard naar 3,3 miljard euro in 2023.

Opvallend in 2023 is de aanhoudende groei van de brievenbuspakjes, waar post en pakketten samenkomen. Brievenbuspakjes kwalificeren namelijk als pakket, die vaak samen met de gewone post worden bezorgd omdat ze door de brievenbus kunnen. Sinds 2019 is het aantal brievenbuspakketjes ruim verdubbeld; in 2019 werden er 29 miljoen verstuurd, tegenover 65 miljoen in 2023. Ook de behaalde omzet van deze brievenbuspakjes is meer dan verdubbeld van 69 miljoen in 2019 tot 152 miljoen euro in 2023. PostNL verstuurt verreweg het meeste van dit soort pakketjes. DHL heeft daar een marktaandeel tussen de 20 en 25 procent. De ACM ziet dat de prijs van dit product in de afgelopen jaren licht is gedaald, mogelijk onder invloed van groeiende concurrentie in deze markt.

Tarieven postverzending
De postzegelprijs steeg in 2023 verder naar 1,01, waar een postzegel in 2019 nog 0,87 eurocent kostte. De postzegelprijs voor 2024 werd eind vorig jaar door PostNL vastgesteld op 1,09 euro. Inmiddels heeft PostNL aangekondigd de postzegelprijs voor de tweede helft van 2024 verder te verhogen naar 1,14 euro. De prijsverhogingen passen binnen de gegeven wettelijke tariefruimte. De prijs steeg in de afgelopen jaren harder dan de inflatie waardoor consumenten per saldo meer zijn gaan betalen voor postbezorging.

Ook voor de tarieven van pakketten geldt dat deze in 2023 in veel gevallen zijn gestegen. Consumenten en kleine bedrijven waren vorig jaar het duurste uit en betaalden voor het versturen van een pakketje gemiddeld 5,49 euro. Bedrijven die pakketjes verzonden naar consumenten waren in 2023 gemiddeld 5,23 euro kwijt en de zogeheten business to business markt was gemiddeld 3,73 euro kwijt aan pakketverzending.

De ACM krijgt veel klachten over niet-tijdige of onzorgvuldige bezorging van post en pakketten. Uit de Monitor van de ACM blijkt ook dat brievenbuspost die onder de UPD valt in 2019 nog in 94 procent van de gevallen op tijd bezorgd werd, over 2023 kwam dit percentage uit op 89 procent.

Manon Leijten, bestuurslid ACM: “In de afgelopen jaren zien we diverse ontwikkelingen in de brede markt voor post en pakketten. Waar we op de ene plek duidelijke krimp zien, is er op andere plekken juist sprake van omzet- en volumestijgingen. Tegelijkertijd horen we dat veel consumenten en zakelijke verzenders ervaren dat de kwaliteit van de dienstverlening over de gehele linie achteruit gaat. Dat staat op gespannen voet met de prijsverhogingen die we in veel segmenten zien.”

De ACM maakt jaarlijks in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de Post- en pakketmonitor. In de monitor geeft de ACM een overzicht van de ontwikkelingen binnen de sector. Op 23 mei 2024 is de ACM een van de genodigdentijdens een Rondetafelgesprek over de postmarkt in de Tweede Kamer.