Stichting Westermeer verstrekt € 45.600,00 aan subsidies

14-05-2024 JOURE – Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar tweede vergadering van 2024 een zevental subsidies toegekend. De Stichting Westermeer richt zich vanaf 1 januari 2014 op het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân plus Terherne. De Stichting Westermeer heeft jaarlijks ongeveer € 240.000,00 beschikbaar voor het verlenen van subsidies. Tijdens de bestuursvergadering zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van zeven aanvragen.

De toekenningen betreffen:
A. Dorpsbelang De Twa Doarpen Akmarijp en Terkaple
Voor de aanschaf van één AED heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 1.250,00 toegezegd.

B. Tennisvereniging Haskerhorne
Voor de renovatie van de tennisbanen te Haskerhorne heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 15.000,00 toegezegd.

C. Stichting De Nacht van Agt
Voor de aanschaf van lichtreclame en kleding voor organisatie en vrijwilligers heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 5.200,00. 

D. Tennisvereniging De Skarslach  
Voor de renovatie van de tenniskantine heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 15.000,00.

E.Stichting Vrienden van het Theresiahuis
Voor de aanschaf van een belevenistafel heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 4.000,00.

F. Dweilorkest Jouster Skomkoppen
Voor de aanschaf van nieuwe kleding voor het dweilorkest heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 1.150,00.

G. Stichting Vrienden van Excelsior Ouwsterhaule
Voor de aanschaf van een nieuwe aanhangwagen heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 4.000,00.

Stichting Westermeer
Stichting Westermeer is een stichting die uit de jaarlijkse opbrengsten van haar vermogen en schenkingen subsidies verleent aan stichtingen en verenigingen binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân en het dorp Terherne, voor initiatieven op maatschappelijk, cultureel, sociaal en recreatief gebied.

Daarmee wil Stichting Westermeer de helpende hand uitsteken om belangrijke initiatieven op genoemde terreinen een zetje in de goede richting te geven. En dat heeft de Stichting Westermeer in de ruim vijfenvijftig jaar van het bestaan gedaan in de vorm van subsidies voor projecten ’tot nut van het algemeen’.

Het bestuur van de Stichting Westermeer vergadert ongeveer 5 maal per jaar over de binnengekomen subsidieaanvragen. De volgende vergadering is gepland op 3 juli 2024. Voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden of over de stichting Westermeer wordt verwezen naar de website www.stichtingwestermeer.nl.