Natuur & Milieu: ‘Nederland schendt Europees recht met bestrijdingsmiddelenbeleid’

13-05-2024 JOURE – De Nederlandse overheid treedt te weinig op tegen het gebruik van bestrijdingsmiddelen in drinkwater- en natuurgebieden. Hierdoor bevat een derde van de drinkwatergebieden meer bestrijdingsmiddelen dan de norm. Drinkwater dreigt hiermee duurder te worden en de natuur wordt geschaad. Dit stelt Natuur & Milieu op basis van een onderzoek. De organisatie pleit er voor dat de Rijksoverheid alleen nog biologische landbouw toestaat in kwetsbare gebieden. 

Europese regelgeving verplicht lidstaten in de Europese Unie om het gebruik van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden en Natura 2000-gebieden te stoppen of te minimaliseren. Provincies zijn nu hoofdverantwoordelijk voor de bescherming van deze gebieden, maar staan het gebruik van veel bestrijdingsmiddelen toch toe. Natuur & Milieu stelt dat Nederland hiermee het Europees recht schendt en heeft daarom een klacht ingediend bij Europa over het Nederlandse beleid.

Ook buiten deze kwetsbare gebieden doet Nederland te weinig om het water te beschermen. Passende bufferzones moeten er namelijk voor zorgen dat de bestrijdingsmiddelen bij het spuiten niet in de nabijgelegen sloot waaien of spoelen. Nederland heeft meestal bufferstroken van slechts 50 centimeter, maar om 70 tot 80% afspoeling naar water te verminderen moeten deze 15 tot 20 meter breed zijn. In 53% van de gevallen bevat het Nederlandse oppervlaktewater te veel bestrijdingsmiddelen. Daarmee behoren de Nederlandse oppervlaktewateren tot de meest vervuilde wateren van Europa.

In Natura 2000-gebieden geldt ook een plicht om bestrijdingsmiddelen te verbieden of minimaliseren, maar ook aan deze houdt  Nederland zich niet stelt Natuur & Milieu. De organisatie bestudeerde 42 provinciale natuurbeheerplannen van natuurgebieden waarin zich landbouw bevindt. Slechts 6 daarvan bevatten serieuze beperkingen. De meeste provincies beperken het agrarische gebruik van bestrijdingsmiddelen in deze kwetsbare natuurgebieden niet of nauwelijks.