HZPC handhaaft verwachtingen voor boekjaar 2023/2024

09-05-2024 JOURE – Aardappelveredelaar Royal HZPC Group denkt over het boekjaar 2023 / 2024 een vergelijkbaar resultaat te behalen als in het vorige boekjaar. Met een verwachte financiële omzetstijging van 4%. Het kweek- en handelsbedrijf verwacht dat het totale tonnage aan verkocht pootgoed met 5% toeneemt vergeleken met het voorgaande jaar en bijna 1 miljoen ton gaat bedragen.

Seizoen 2023 / 2024 kenmerkt zich door sterke marktbewegingen aan vraag- én aanbodzijde. HZPC is er echter wel in geslaagd meer bovenmaten als pootaardappelen te verkopen dan eerder werd verwacht. Hierdoor leveren de Europese bedrijven van de onderneming een beter resultaat dan werd voorzien. In andere regio’s waren echter tegenvallers, onder andere veroorzaakt door hoge aardappelopbrengsten die zorgden voor overaanbod. 

De lage Europese opbrengsten, met name in Nederland, zorgen voor een 6% daling van het verwachte tonnage, dat wordt verkocht. Tegenover deze daling staat een verwachte groei van 23% van de in licentie geteelde tonnage. Dit komt met name door positieve ontwikkelingen in Amerika en Azië. Door de veranderende verhouding tussen directe verkopen en tonnen geproduceerd door licentienemers, in combinatie met de gestegen verkoopprijzen, stijgt de verwachte financiële omzet van HZPC met 4% ten opzichte van de omzet van 423 miljoen euro in boekjaar 2022 / 2023. 

Het bedrijf gaat uit van een brutomarge van 72 miljoen euro en fractioneel hogere normale operationele kosten. Er wordt echter nog steeds rekening gehouden met hogere totale kosten door mogelijke voorzieningen voor debiteuren in politiek onrustige regio’s. Deze situatie is ten opzichte van februari wel verbeterd. HZPC verwacht een nettoresultaat tussen 5 miljoen en 7 miljoen euro.