Subsidieregelingen oeverbeheer geopend

03-04-2024 JOURE – Vanaf vandaag kunnen burgers en bedrijven subsidie aanvragen voor het vervangen of vernieuwen van een oever langs de Friese vaarwegen. Deze subsidie sluit aan op de kaart die vorige maand is vastgesteld. Op die kaart staat duidelijk weergegeven wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van deze oevers.

De kaart is te vinden op www.fryslan.frl/oeversvaarwegen (externe website). Hierop is ook aangegeven voor welke oevers subsidie mogelijk is. Niet alle oevers komen namelijk in aanmerking voor subsidie. Er zijn enkele voorwaarden waar een oever aan moet voldoen. Zo wordt gekeken naar de breedte van de vaarweg of de snelheid van stroming. Per jaar is er in totaal 385.000 euro aan subsidie beschikbaar. De subsidie vergoedt een deel van de kosten voor het oeverbeheer. De uiteindelijke hoogte van de subsidie hangt af van de lokale situatie. 

Twee subsidieregelingen
De subsidie is een samenwerking tussen provincie, Friese gemeenten en Wetterskip Fryslân. Het zijn eigenlijk twee subsidieregelingen: de een vanuit de provincie, de ander vanuit Wetterskip Fryslân. Een aanvraag voor subsidie start altijd bij de provincie via de eerdergenoemde website. Eerst vindt een toets plaats of een oever wel of niet in aanmerking komt voor subsidie. Als de oever in aanmerking komt, is ook meteen duidelijk waar de aanvraag ingediend kan worden: bij de provincie of bij Wetterskip Fryslân.