Steeds meer 65-plussers hebben een motorfiets

26-04-2024 JOURE – Begin 2024 stonden er 108 duizend motorfietsen op naam van iemand van 65 jaar of ouder. Dat waren er 38 duizend (54 procent) meer dan vijf jaar eerder. Ook in andere leeftijdsgroepen steeg het motorbezit, behalve bij 45- tot 55-jarigen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Het totaal aantal in Nederland geregistreerde motorfietsen op 1 januari was 703 duizend. Dat waren er 9 procent meer dan vijf jaar eerder, en bijna 2 procent meer dan begin 2023.

Bijna helft motorbezitters tussen 45 en 65 jaar oud
Van alle motoren staan er 684 duizend op naam van een particulier. Daarvan is 28 procent tussen de 55 en 65 jaar oud, en 21 procent tussen de 45 en 55 jaar. Het aantal motoren in deze laatste leeftijdsgroep is 19 procent lager dan vijf jaar eerder. De bevolking nam in deze leeftijdsgroep met 7 procent af.

Bij alle andere leeftijdsgroepen is het aantal motoren toegenomen, het meest bij 65-plussers. Daar steeg het aantal van 70 duizend in 2019 naar 108 duizend begin 2024. Vooral 75- tot 85-jarigen hebben steeds vaker een motorfiets op hun naam staan. Met 17 duizend waren dat er 80 procent meer dan begin 2019.

Ook het aantal motorfietsen in bezit van jongeren van 18 tot 25 jaar is de afgelopen jaren gegroeid, tot 23 duizend begin 2024. Dat is 30 procent meer dan vijf jaar eerder, en 8 procent meer dan begin 2023.

Ouderen vaker op oude motorfiets
Bijna 25 procent van de motoren in bezit van een 18- tot 25-jarige is jonger dan vijf jaar. Slechts 2 procent van de voertuigen is veertig jaar of ouder. Een kwart van de jongeren rijdt Yamaha.

Bij oudere motorbezitters is deze verdeling anders: Ruim 1 op de 4 motorfietsen van 65-plussers is veertig jaar of ouder, en 38 procent is tussen de 20 en 40 jaar oud. Jonge motorfietsen zijn minder in trek binnen deze leeftijdsgroep. Honda is bij de bezitters van 65 jaar of ouder het meest voorkomende merk (21 procent).

Ook meer motorrijbewijzen
De toename in het motorfietsbezit onder 65-plussers is ook terug te zien in het rijbewijsbezit. Begin 2024 hadden 370 duizend mensen in deze leeftijdsgroep een Nederlands motorrijbewijs. Dat is 28 procent meer dan vijf jaar eerder. Bij 18- tot 25-jarigen nam het rijbewijsbezit in die periode met 24 procent toe, van ruim 23 duizend naar 29 duizend.

Meer vrouwen met motorrijbewijs
Gemiddeld is 2 op de 10 motorrijbewijshouders vrouw. Tussen 2019 en 2024 is het aantal vrouwen met een motorrijbewijs met 11 procent toegenomen. Er waren vooral meer 55-plus-vrouwen met een motorrijbewijs: 50 procent meer dan vijf jaar eerder. Maar ook bij vrouwen tot 25 jaar nam het aantal motorrijbewijzen toe, met 32 procent.