Koninklijke onderscheidingen ter ere van Koningsdag

26-04-2024 JOURE – Ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning ontvangen vijf inwoners van gemeente De Fryske Marren op vrijdag 26 april een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Veenstra zal (een deel van) de gedecoreerden in de raadzaal van het gemeentehuis van De Fryske Marren verrassen met de onderscheiding. De volgende personen krijgen tijdens de Lintjesregen een Koninklijke onderscheiding:

Mevrouw A.M. (Aleid Marcia) Boomsma-Cramer uit Lemmer (29 oktober 1967)
Mevrouw Boomsma-Cramer is sinds 2001 actief bij het KNRM-reddingsstation in Lemmer. Zo was ze hier opstapper en plaatsvervangend schipper. Vanaf 2014 tot op heden is ze actief als coördinator oefenen en opleiden. Mevrouw Boomsma-Cramer wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw ir. H. (Hanneke) Schmeink uit Oudehaske (16 september 1971)
Mevrouw Schmeink was vrijwilliger bij OBS It Haskerplak, mede-initiator en- organisator van het buitenlokaal Bliid op ’t Wiid, vrijwilliger bij dorpsbelang Oudehaske initiator en organisator van project Trap Je Sapje en ook van It Hasker Pompke. Tot op heden is ze actief als vrijwilliger bij de stichting Nannewiid, saxofonist bij het sinterklaasorkest en is ze initiator en beheer van de Hasker Tunkeamer. Mevrouw Schmeink wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw U. (Uilkje) Rooks-Bosma uit Scharsterbrug (18 oktober 1944)
Mevrouw Rooks-Bosma was voorzitter en vrijwilliger bij OBS de Marpykjes, voorzitter en vrijwilliger bij Gymnastiekvereniging WATS, medeorganisator van de Avondvierdaagse Lemmer en docent bij gymnastiekvereniging THOR. Ze is nu nog actief als gastvrouw bij ziekenhuis Tjongerschans, docent in instructeur voor ouderensportlessen bij Stichting Fit in Fryslân en trainer bij Fitness Scharsterbrug.
Mevrouw Rooks-Bosma wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer K.H. (Klaas) Hoekstra uit Joure (23 februari 1949)
De heer Hoekstra was lid van de OR van woningcorporatie Accolade, penningmeester en spreekuurhouder bij VerSUS en bestuurslid bij het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden. Tot op heden is hij gebouwbeheerder bij Stichting ’t Startpunt. Bij Sportclub Joure was hij actief als penningmeester van het voetbalbestuur en het hoofdbestuur en heeft hij samen met de ledenadministratie en penningmeester de incassopositie weer up-to-date gemaakt. Hij is hier momenteel nog actief als gastheer bij wedstrijden van het eerste voetbalteam van SC Joure. De heer Hoekstra wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw dr. A.M.C. (Annemarie) Goedmakers uit Oudemirdum (25 maart 1948)
Mevrouw Goedmakers heeft zich op vele fronten ingezet, zo was ze o.a. lid van de PS van Noord-Holland, lid van de RMNO, 2e vicevoorzitter hoofdbestuur PvdA, lid van de Nationale Advies Raad Ontwikkelingssamenwerking, lid van het Europees Parlement en van de Raad van Bestuur van het Pensioenfonds van het Europees Parlement. Ze was oprichter en voorzitter van de Foundation Rural Energy Services, voorzitter van het Nederlands Comité voor Ecologie en Ontwikkeling en voorzitter van de Stichting Milieudefensie. Momenteel is ze nog actief bij de Stichting Chimbo, lid van de Commission on Ecosystem Managment van de International Union for Conservation of Nature en lid van de RvT van het Aluminium Stewardship Initiative te Melbourne. Ook is ze voorzitter a.i. van de PvdA afdeling Fryske Marren, en vrijwilliger bij de Stichting Daridibo. Mevrouw Goedmakers wordt Officier in de Orde van Oranje-Nassau.