Europees Parlement is akkoord met nieuwe verpakkingsverordening

24-04-2024 JOURE – Het Europees Parlement heeft woensdag 24 april nieuwe maatregelen goedgekeurd voor duurzamere verpakkingen en minder verpakkingsafval in de Europese Unie. De verordening werd goedgekeurd met 476 stemmen vóór, 129 tegen en er waren 24 onthoudingen. De regels zijn het resultaat van een voorlopig akkoord met de Europese Raad en bevatten streefcijfers voor de vermindering van verpakkingen. Het akkoord moet ook formeel worden goedgekeurd door de Europese Raad voordat het in werking kan treden.

De hoeveelheid verpakkingen moet in 2030 met 5% zijn gedaald, in 2035 met 10% en in 2040 met15 %. De lidstaten van de Europese Unie moeten vooral de hoeveelheid plastic verpakkingsafval beperken. Om onnodige verpakkingen tegen te gaan, is bepaald dat hoogstens de helft van verzamel-, verzend- en e-commerceverpakkingen leeg mag zijn. Ook worden fabrikanten en importeurs verplicht ervoor te zorgen dat het gewicht en het volume van verpakkingen tot een minimum worden beperkt.

Bepaalde soorten plastic wegwerpverpakkingen worden vanaf 1 januari 2030 verboden. Denk bijvoorbeeld aan verpakkingen voor onbewerkte verse groenten en fruit, verpakkingen voor voedsel en dranken die worden gevuld en gebruikt in cafés en restaurants, afzonderlijke porties  voor specerijen, sauzen, koffiemelk en suiker en zeer lichte plastic draagtassen. Verder bevat de tekst een verbod op het gebruik van  PFAS boven een bepaalde drempel in verpakkingen die met voedsel in contact komen.

In de verordening zijn specifieke doelstellingen voor 2030 op het vlak van hergebruik opgenomen. Het gaat daarbij om verzend-, verkoop- en verzamelverpakkingen, en verpakkingen van dranken, met uitzondering van onder meer melk, wijn, gearomatiseerde wijn en gedistilleerde dranken. De lidstaten mogen onder bepaalde omstandigheden een afwijking van deze regels toestaan voor een periode van 5 jaar.

Aanbieders van dranken en afhaalmaaltijden moeten consumenten de mogelijkheid bieden hun eigen bakjes of bekers mee te nemen. Ze moeten er ook naar streven om uiterlijk in 2030 een tiende van hun producten in een herbruikbaar verpakkingsformaat aan te bieden.

Op grond van de nieuwe regels moeten alle verpakkingen, behalve die van lichtgewicht hout, kurk, textiel, rubber, keramiek, porselein of was, aan strenge criteria voor recyclebaarheid voldoen. Daarnaast komen er minimumstreefcijfers voor het gehalte aan gerecycled materiaal in plastic verpakkingen en voor het gewichtspercentage van gerecycled verpakkingsafval. Uiterlijk in 2029 moet 90% van de plastic flessen en metalen drankverpakkingen voor eenmalig gebruik van maximaal 3 liter afzonderlijk worden ingezameld. Dit streefcijfer kan via statiegeldregelingen of andere oplossingen worden behaald.