De Fryske Marren haakt aan bij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur

23-04-2024 JOURE – Gemeente De Fryske Marren haakt aan bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Het fonds maakt sport en cultuur mogelijk voor inwoners die moeite hebben om rond te komen.

Sporten of bezig zijn met een creatieve hobby als schilderen, theater of beeldende kunst heeft een bewezen positief effect op de gezondheid. In gemeente De Fryske Marren leven diverse huishoudens van een laag inkomen. Om hen te ondersteunen is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in het leven geroepen. De gemeente vindt deelnemen aan sport en culturele activiteiten erg belangrijk. “Tegearre mei it folwoeksenefûns soargje wy derfoar dat in soad ynwenners meidwaan kinne en sels harren sport- en kultueraktiviteiten kieze dy ’t sy graach dwaan wolle’’, zegt wethouder Luciënne Boelsma.

Meedoen?
Een aanvraag bij het Volwassenenfonds wordt gedaan door een intermediair die actief is binnen de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een medewerker van het gebiedsteam, buurtsportcoach of de welzijnswerker. Intermediairs zijn te vinden via de website van het Volwassenenfonds.

Over het Volwassenenfonds
Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat het lesgeld en/of materialen worden betaald voor volwassenen die leven van een laag inkomen. De visie van het Volwassenenfonds is een inclusieve samenleving, waarin iedereen profiteert van de kracht van sport & cultuur. De missie is het wegnemen van financiële drempels tot sport & cultuur bij volwassenen. Gemeenten, intermediairs en potentiële partners worden opgeroepen om aan te haken bij het Volwassenenfonds, zodat iedereen in Nederland binnenkort kan profiteren van de positieve effecten van sport en cultuur.