FrieslandCampina wil ontwikkelgroep opzetten voor duurzaamheidsvraagstukken

22-04-2024 JOURE – Friesland Campina zoekt 600 leden-melkveehouders die, met behulp van de nieuwste innovaties de uitstoot van broeikasgassen op hen bedrijf willen verminderen. Het streven dat de bedrijven gezamenlijk een ontwikkelgroep gaan vormen. De groep moet duidelijk maken waar mogelijkheden liggen voor de sector om maatregelen op te schalen. In 2024 ligt de focus op gebruik van het voederadditief Bovaer van DSM-Firmenich.

In de eerste fase werkt de ontwikkelgroep aan het verlagen van broeikasgassen. Later kunnen ook andere thema’s aan bod komen, bijvoorbeeld het versterken van de biodiversiteit. Deelnemer van de ontwikkelgroep kunnen zelf bepalen aan welk thema wordt meegedaan. Een deelnemer ontvangt een vaste jaarlijkse vergoeding en in 2024 bijvoorbeeld ook een vergoeding per kilogram gevoerd Bovaer.

Meer informatie is te vinden in het document ‘600 leden-melkveebedrijven gezocht voor start van Ontwikkelgroep‘ van FrieslandCampina.