Gids voor goed praktijken voor het vangen en laden van pluimvee

20-04-2024 JOURE – De Nederlandse vereniging van pluimveeservicebedrijven NVPSB heeft een gids opgesteld, met daarin een handleiding voor pluimveehouders en vangploegen. De gids biedt praktische richtlijnen voor de bescherming van het welzijn van pluimvee tijdens alle activiteiten met betrekking tot het vangen en laden. Bij het opstellen van de richtlijnen is rekening gehouden met de uitvoerbaarheid voor alle ketenpartners en toepassing van Europese richtlijnen. Daarvoor zijn aanbevelingen van de Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA van september 2022  verwerkt in praktische richtlijnen. 

De NVPSB gids voor goede en betere praktijken voor het vangen en laden van pluimvee is te vinden op de website van de organisatie.