Nederlandse dierenartsen bestellen Duits autogeenvaccin tegen blauwtong

19-04-2024 JOURE – Nederlandse dierenartsen bestellen in Duitsland een autogeenvaccin dat is ontwikkeld tegen blauwtong van het serotype 3. Zo willen ze dieren tijdig kunnen beschermen tegen blauwtong voordat het nieuwe knuttenseizoen aanbreekt. Het gebruik van een dergelijk vaccin is in Nederland niet toegestaan. Dierenartsen riskeren een boete van 5.000 euro en veehouders kunnen een boete van 2.500 euro opgelegd krijgen. 

Reinard Everts, directeur van de Nederlandse Schapen- en geitenfokkersorganisatie NSFO, denkt dat er tientallen dierenartspraktijken zijn die het Duitse autogeenvaccin besteld hebben of waar wordt overwogen om dit te doen. Ook de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde heeft er signalen over ontvangen.

Het autogeenvaccin is een geïnactiveerd vaccin gebaseerd op een virusisolaat dat is verkregen van een bedrijf in Nordrhein-Westfalen waar blauwtong van het serotype 3 was vastgesteld. Het gebruik van het vaccin is in Duitsland alleen toegestaan in de deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen. 

Het gebruik van een autogeenvaccin mag in Nederland alleen voor een bedrijfsgebonden aanpak van dierziekten en niet voor een brede toepassing. Aan het gebruik van een autogeenvaccin zitten risico’s. Het gaat om een vaccin dat niet uitvoerig getest is op de veiligheid en werkzaamheid. Daarnaast bestaat er het risico op vervuiling met andere ziektekiemen. Daarom staat het ministerie van LNV het breed gebruik ervan niet toe.