FUMO wijst op zorgplicht voor wild en weidevogels in de Omgevingswet

17-04-2024 JOURE – Het broedseizoen is aangebroken. Op diverse plekken zijn vogels, reeën, dassen, hazen en andere dieren aan het zorgen voor hun jongen. Deze periode maakt ze extra kwetsbaar en de behoefte aan rust en ruimte is groter dan ooit. De zorgplicht binnen de Omgevingswet stelt hiervoor specifieke eisen en biedt daardoor de natuurtoezichthouders en -boa’s van de Friese Omgevingsdienst FUMO meer mogelijkheden. Zij houden extra toezicht op de bescherming van deze dieren. Met name in en op het land.

Het weidevogelseizoen is inmiddels in volle gang en in de weilanden en op de akkers liggen nesten, eieren en jongen van vogels. Ook voor boeren en loonwerkers is dit een drukke periode met veel werk op het land. De zorgplicht bestond altijd al, maar de wetgeving is strenger geworden en maakt het nu ook eenvoudiger er tegen op te treden als hier niet aan wordt voldaan. De FUMO houdt intensief toezicht op de specifieke zorgplicht en treedt op tegen het bewust niet naleven hiervan.

Met de komst van de Omgevingswet is er nu een specifieke zorgplicht voor de bescherming van de natuur. Boeren en loonwerkers moeten voorafgaand aan de werkzaamheden op het land nagaan of er ook vogels en andere dieren in het land aanwezig zijn. Als dat zo is, moeten ze er rekening mee houden. Dit kan bijvoorbeeld door de nesten te markeren en eromheen te ploegen of te maaien. Het is belangrijk dat de boer of loonwerker aantoont dat er een inventarisatie op het land is uitgevoerd, bijvoorbeeld door een nazorger van de lokale vogelwacht. Die kan eventueel ook met een drone nagaan wat er in het land zit.

Op de website www.grutskopusgreidefugels.nl staat informatie over hoe boeren en loonwerkers zoveel mogelijk rekening kunnen houden met weide- en akkervogels. De Friese Omgevingsdienst FUMO behandelt vergunningen en houdt toezicht op het milieu en de natuur. De natuurtoezichthouders en -boa’s van de FUMO surveilleren in buitengebieden. Ze controleren of natuurwet- en regelgeving uit de Omgevingswet en de toegangsregels in Natura 2000-gebieden worden nageleefd.