Onenigheid rond oversteekplaats resulteert in ludieke actie

13-04-2024 JOURE – Aan de Harddraversweg in Joure is onder andere woonzorgcentrum Vegelin State gevestigd. Via de Boeresingel kom je bij ‘It Heem’ en bij ‘It Heem 2’. Hier zijn 115 adressen gerealiseerd. Daarnaast wordt er op dit moment gewerkt aan nog een appartementencomplex.

Net als de inwoners van Heem 1&2 zijn bewoners hulpbehoevend, in de vorm van boodschappen doen of bijvoorbeeld sociale contacten die verder gaan dan de bestaande appartementen. Het is belangrijk dat mensen zich vrij kunnen bewegen, al was het soms alleen maar om een ‘ommetje’ te maken.

Indien men zich naar de winkelstraat van Joure wil begeven, komt men in een drukke straat met veel gemotoriseerde voertuigen en veel fietsverkeer. Onlangs heeft de Burgerpartij De Fryske Marren zich sterk gemaakt om een veilige oversteek te realiseren, voor de bewoners en omwonenden, in de vorm van een zebrapad.

De wethouder heeft via een memo aan de gemeenteraad te kennen gegeven dat er ondanks het nadrukkelijke verzoek, welke unaniem door de gehele gemeenteraad werd aangenomen, niet te kiezen voor een zebrapad maar voor  een zogenaamde oversteekplaats. Bij deze laatste vorm zijn voetgangers niet verzekerd van een veilige overgang, aangezien een oversteekplaats geen juridische status heeft en een zebrapad wel.

Burgerpartij De Fryske Marren heeft daarom besloten om een ludieke actie te organiseren samen met de vereniging van eigenaren Heem 1 & 2. Vanochtend realiseerden zij zelf een zebrapad maar gemaakt van zogenaamd spuitkrijt. Het effect was direct te merken doordat verkeer langzamer begon te rijden en mensen die wilden oversteken daarvoor ook de ruimte en gelegenheid voor gaven. Al met al een geslaagde actie.

Gerard ten Boom, fractievoorzitter van de Burgerpartij De Fryske Marren zei: ‘It soe moai wêze dat de wethâlder dit foarbyld oernimme soe en foar de bewenners op dy wize in feilige oerstek soargje soe.’
De ludieke actie kon rekenen op veel begrip en positieve geluiden van zowel voetgangers als bestuurders.