Tot en met 2027 voor 237,65 miljoen euro steun voor jonge boeren

03-04-2024 JOURE – Het kabinet gaat jonge boeren en tuinders die een bedrijf beginnen of overnemen financieel ondersteunen. Minister Adema van LNV stelt hiervoor 237,65 miljoen euro beschikbaar uit zowel Europees als nationaal geld. Het bedrag wordt uitgekeerd via verschillende subsidie openstellingen tot en met 2027. De eerste openstelling is van 3 juni tot en met 2 augustus en bedraagt 75 miljoen euro, met een maximum van 80.000 euro per aanvrager.

De regeling is onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en staat bekend als de ‘Vestigingssteun voor jonge landbouwers’. Het totale bedrag is een som van 74,65 miljoen euro aan Europese middelen en 163 miljoen van de nationale overheid. Boeren die na 1 januari 2023 een bedrijfsovername hebben gedaan, kunnen ook nog een aanvraag indienen.

Jonge ondernemers die de subsidie willen aanvragen moeten een bedrijfsplan indienen bij de aanvraag die voor de komende vijf jaar de economische en ecologische doelen beschrijft. Het bedrijfsplan moet bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen op het gebied van klimaat, natuur en waterkwaliteit.

Naast de vestigingssteun komt er ook een andere subsidie speciaal voor aankomende jonge boeren en tuinders. Zo is er voor de periode 2023-2027 een bedrag van 1,25 miljoen euro beschikbaar voor de regeling ‘Samenwerken aan generatievernieuwing’. Deze regeling is voor jonge landbouwers en zij-instromers die geïnteresseerd zijn om een boerenbedrijf te starten.

Samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen voor projecten waarin gewerkt wordt aan het uittesten van vernieuwende concepten die landbouwgrond en het agrarisch ondernemerschap toegankelijker maken voor jonge landbouwers.

Verder werkt het ministerie nauw samen met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) aan de vormgeving van een ‘Kenniscentrum Bedrijfsovername’. Daarnaast is het ministerie van LNV samen met het onderwijs, bedrijfsleven en agrarische adviesdiensten in gesprek over hoe bijvoorbeeld via het onderwijs, jonge boeren en tuinders de juiste kennis krijgen over het starten van een nieuw bedrijf.