Voor circa 75% van legalisatieverzoeken van PAS-melders is nog geen oplossing

31-03-2024 JOURE – Voor circa 75% van de 2488 legalisatieverzoeken die door veehouderijbedrijven zijn ingediend nadat de Raad van State oordeelde dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) strijdig is met Europese regelgeving is er nog geen besluit of een oplossing. Dat meldt minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof aan de Tweede Kamer in een reactie op vragen van NSC.

Er zijn bij het ministerie van LNV in totaal 2488 legalisatieverzoeken ingediend door bedrijven die binnen het PAS konden volstaan met een melding, maar die door de uitspraak van de Raad van State toch over een vergunning binnen de Natuurbeschermingswet moeten beschikken.

De provincies hebben aangegeven dat er voor 144 meldingen een oplossing is, schrijft de minister. Er zijn 130 PAS-melders die een bestuurlijke rechtsoordeel hebben ontvangen omdat er geen stikstofruimte nodig blijkt. Verder hebben 3 PAS-melders een besluit positieve weigering ontvangen omdat er geen stikstofruimte nodig is. Voor 4 PAS-melders loopt de procedure hiertoe. Tegen de verleende vergunning van 7 PAS-melders loopt nog een beroepsprocedure.

Tot nu toe is van 103 legalisatieverzoeken vastgesteld dat deze dubbel zijn ingediend of naderhand ingetrokken. Hiervoor geldt dat legalisatie niet meer nodig is.  Daarnaast is tot nu toe is van 378 dossiers vastgesteld dat deze niet in aanmerking komen voor legalisatie. Redenen hiervoor zijn onder andere dat het project al is vergund; niet meldingsplichtig was; onvoldoende is gerealiseerd of nooit gemeld is.