Economisch beeld opnieuw slechter

30-03-2024 JOURE – Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in maart negatiever dan in februari, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van maart presteerden 10 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend.

De conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.

Consumenten minder negatief, producenten negatiever
Consumenten waren in maart minder negatief dan een maand eerder. Hun vertrouwen lag nog wel ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Het vertrouwen van producenten was in maart echter negatiever dan in februari. Het producentenvertrouwen lag ook onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

Consumptie huishoudens groeit, export en investeringen krimpen
In januari 2024 hebben huishoudens 0,3 procent meer goederen en diensten gekocht (voor prijsveranderingen en koopdagpatroon gecorrigeerd) dan in januari 2023. Ze kochten vooral meer goederen. Het volume (werkdaggecorrigeerd) van de goederenexport was in januari 3,1 procent kleiner dan in januari 2023. Vooral de uitvoer van aardgas, aardolieproducten, machines, transportmiddelen en voedings- en genotmiddelen was lager dan een jaar eerder.

In januari 2024 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 3,4 procent kleiner dan een jaar eerder. Dat komt vooral doordat er minder is geïnvesteerd in gebouwen en vliegtuigen.

Productie industrie 5,5 procent lager in januari
De kalendergecorrigeerde productie van de Nederlandse industrie was in januari 5,5 procent lager dan in januari 2023. Ook in de voorgaande negen maanden van 2023 kromp de productie op jaarbasis. Voor seizoen- en kalendereffecten gecorrigeerd daalde de productie in januari met 4,7 procent ten opzichte van december.

Minder faillissementen in februari
In februari zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 26 minder bedrijven failliet verklaard dan in januari. Dat is een daling van 7 procent. De onderliggende trend van het aantal faillissementen is echter bijna 2 jaar stijgend.

Prijzen koopwoningen ruim 4 procent hoger in januari
In februari 2024 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 4,3 procent hoger dan in februari 2023. Ten opzichte van januari 2024 stegen de prijzen in februari met 1,0 procent.

Minder vacatures, meer gewerkte uren en werklozen
Werknemers en zelfstandigen werkten in het vierde kwartaal van 2023 in totaal ruim 3,6 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 0,1 procent meer dan een kwartaal eerder. Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden verder toegenomen, met gemiddeld 7 duizend per maand. In februari waren er daardoor 379 duizend mensen werkloos, het hoogste aantal in bijna anderhalf jaar.

Het aantal vacatures blijft dalen, nu al zes kwartalen achtereen. Eind december stonden er 410 duizend vacatures open, 5 duizend minder dan aan het einde van het derde kwartaal. De omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling steeg in het vierde kwartaal 2023 met 0,9 procent in vergelijking met een kwartaal eerder.

Bbp steeg met 0,4 procent in vierde kwartaal 2023
Volgens de tweede berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, steeg het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2023 met 0,4 procent ten opzichte van het derde kwartaal. De groei volgt op drie achtereenvolgende kwartalen waarin het bbp daalde. De toename van het bbp in het vierde kwartaal is vooral toe te schrijven aan de consumptie door huishoudens.