Officiële bekendmakingen week 13 (2024)

29-03-2024 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

29-03-2024 – Subsidieregeling AED De Fryske Marren

29-03-2024 – Voornemen aangaan vestigen recht van opstal

28-03-2024 – Buorren 29 te Terherne: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20240025)

28-03-2024 – Kameleonplein 1 te Terherne: verleende evenementenvergunning organiseren van een sloeproeiwedstrijd ‘De Kameleonrace’ (EV 20240030)

28-03-2024 – Langweerderwielen, haven en stevenshoek: verleende evenementenvergunning organiseren van de Langweer Cold Race (EV 20240036)

28-03-2024 – Midstraat 53 te Joure: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20240026)

28-03-2024 – Lyts Luchtenveld te Joure: verleende evenementenvergunning organiseren van een buurtfeest (EV 20240043)

28-03-2024 – Herenweg 30, 8536 TN Oosterzee: aanvraag omgevingsvergunning plaatsen van een nieuwe kap en dakkapellen op de woning . (Z.785593)

28-03-2024 – Emmakade 2 te Lemmer: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20240027)

28-03-2024 – ter hoogte van Hollandiastraat 118: verleende evenementenvergunning organiseren van een meerdaags cultureel muziekfestival (Bregepop Festival) (EV 20240021)

28-03-2024 – Langweer (LWR02) S 928: aanvraag omgevingsvergunning bouwen van een bedrijfspand. (Z.786215)

28-03-2024 – De Fryske Marren – Fietselfstedentocht – Sloten en Oudemirdum

28-03-2024 – Baanweg 160, 8556 XN Sloten: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.778590)

28-03-2024 – Sloten en Oudemirdum: verleende evenementenvergunning organiseren van de Fietselfstedentocht met controleposten in Sloten en Oudemirdum (EV 20240019)

28-03-2024 – De Fryske Marren – Bregepop Festival – ter hoogte van Hollandiastraat 118

28-03-2024 – De Fryske Marren – Koningsdag Joure – de Merk, de Midstraat en Douwe Egbertsplein

28-03-2024 – Midstraat, de Merk en Douwe Egbertsplein: verleende evenementenvergunning organiseren van Koningsdag (EV 20240038)

28-03-2024 – Schoterweg 32 te Rotstergaast: verleende vergunning uitbreiden van het bedrijf (OV 20220304)

27-03-2024 – Kleine Beer 28, 8531 MR Lemmer: aanvraag omgevingsvergunning uitbouwen van de garage. (Z.785393)

27-03-2024 – Bouwen 7, 8521 KN Sint Nicolaasga: aanvraag omgevingsvergunning bouwen van een nieuwe woning en het plaatsen van een tijdelijke woonunit. (Z.786097)

27-03-2024 – De Achte 8 te Terherne: verleende vergunning realiseren van een schuur (OV 20230553)

27-03-2024 – Wielewei 9: verleende vergunning realiseren van een bijgebouw aan de woning (OV 20230751)

27-03-2024 – Bovenkruier 19 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning bouwen van een bedrijfspand (OV 20230752)

27-03-2024 – JHN00 E 3052: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.786139)

27-03-2024 – Balk (BAL00) K 1170: aanvraag omgevingsvergunning bouwen van een loods. (Z.786029)

27-03-2024 – De Burde te Bakhuizen (kadastrale Aanduiding: BAL00/K/1443): verleende vergunning bouwen van een bedrijfspand (OV 20230722)

27-03-2024 – Mandaat door college

27-03-2024 – Terherne: verleende evenementenvergunning opening van het watersportseizoen (EV 20240042)

27-03-2024 – Langweer (LWR02) B 4714: aanvraag omgevingsvergunning realiseren van een recreatiewoning in een bijgebouw. (Z.783945)

27-03-2024 – Kadijk 11 te Lemmer: verleende vergunning bouwen van een bedrijfspand en het uitbreiden van de bestaande showroom (OV 20230742)

27-03-2024 – Koopmanweg 14, 8539 RT Echtenerbrug: aanvraag omgevingsvergunning realiseren van een aanbouw. (Z.785998)

27-03-2024 – Krúspaed 1, 8565 GR Sondel: melding Gesloten bodemenergiesysteem. (Z.776291)

27-03-2024 – De Stelle 18, 8501 MT Joure: aanvraag omgevingsvergunning realiseren van een uitbouw en het vergroten van de dakkapel. (Z.786039)

27-03-2024 – Jetze Veldstraweg 25 te Ouwsterhaule: verleende vergunning uitbreiden van de stal voor de melkstal en tanklokaal (OV 20230754)

27-03-2024 – Utbuorren 27, 8493 MA Terherne: verleende omgevingsvergunning wijzigen van de gevel en het plaatsen van twee dakkappellen. (Z.781978)

27-03-2024 – Kapelstreek 223 te Sloten: verleende vergunning verbouw voormalige kerk naar 3 zelfstandige wooneenheden en religieus stiltecentrum (OV 20230467/7975729)

27-03-2024 – Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Lemmer – Industrieweg 3

26-03-2024 – Lunenburgpaed 10, 8563 AX Wijckel: aanvraag omgevingsvergunning verbouwen/uitbreiden van de woning. (Z.784529)

25-03-2024 – Harichsterdyk 28, 8571 RL Harich: aanvraag omgevingsvergunning wijzigen van de gevels en vergroten van de dakkapel. (Z.784741)

25-03-2024 – Beuckenswijkstraat 56, 8565 HH Sondel, Beuckenswijkstraat 58, 8565 HH Sondel: aanvraag omgevingsvergunning aanleggen van een kabeltracé. (Z.784900)

25-03-2024 – Lunenburgpaed 10 8563 AX Wijckel; verleende omgevingsvergunning (BOPA) voor het tijdelijk plaatsen van een stacaravan. (Z.780455)

25-03-2024 – Omkromte 18, 8512 AG Broek: verleende omgevingsvergunning (BOPA) voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit. (Z.776139)

25-03-2024 – Jongebuorren 5, 8493 LX Terherne, melding Gesloten bodemenergiesysteem. (Z.776283)

25-03-2024 – Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Lemmer – Tramdijk Oost Fase 3