Bij iets minder dan de helft van stalbranden in 2023 kwamen dieren om

23-03-2024 JOURE – Bij stalbranden zijn vorig jaar substantieel minder dierlijke slachtoffers gevallen dan in 2022. Dit blijkt uit de jaarlijkse Risicomonitor Stalbranden van het Verbond van Verzekeraars. In totaal waren er vorig jaar 43 stalbranden, waarbij ruim 37.000 dieren omkwamen. In 2022 kregen Nederlandse agrariërs te maken met 42 stalbranden met ruim 130.000 dierlijke slachtoffers.

Bij iets minder dan de helft van de branden in 2023 zijn dieren om het leven gekomen. Dat het aantal omgekomen dieren substantieel lager ligt dan in 2022, komt vooral doordat er minder branden waren bij pluimveebedrijven. Eén stalbrand in de pluimveesector kan het aantal dierlijke slachtoffers in één keer flink laten stijgen.

Bij 14 van de 43 branden in 2023 was de precieze oorzaak van de stalbrand niet meer te achterhalen. In elf gevallen bleek falende elektra de oorzaak. Werkzaamheden, werktuigen, vermoedelijke brandstichting, broei en verwarming waren de overige bekende oorzaken.

Alle cijfers over stalbranden van de afgelopen jaren zijn terug te vinden in de Risicomonitor Stalbranden die het Verbond van Verzekeraars jaarlijks publiceert.