Provincie Fryslân ondersteunt de mienskip met nieuw Iepen Mienskipsfûns

13-03-2024 JOURE – Gedeputeerde Staten (GS) hebben vandaag besloten om het nieuwe Iepen Mienskipsfûns (IMF) voor het eerst open te stellen in deze bestuursperiode. Van 18 maart tot en met 11 april 2024 is de eerste openstelling van het fonds en kunnen initiatiefnemers hun aanvraag indienen.

GS hebben met het besluit voor de eerste openstelling een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld, verdeeld over vijf regio’s van Fryslân. GS willen later dit jaar ook een tweede keer het fonds openstellen en zijn daarnaast voornemens om de subsidieregeling Fryslân Ferbynt en Ferduorsumjen Mienskipsgebouwen open te stellen voor de mienskip van Fryslân.

Verbeteringen
Initiatiefnemers kunnen vanaf dit jaar ook digitaal een aanvraag doen. Het is belangrijk om hiervoor tijdig eHerkenning 2+ aan te vragen. De provincie wil hiermee de toegankelijkheid van het fonds vergroten, ook door het gebruiken van toegankelijkere taal. Verder heeft Provinciale Staten meegegeven dat de streekkantoren een belangrijke functie hebben bij het verder helpen van initiatiefnemers.

Aan initiatiefnemers wordt gevraagd iets met Fries of Friese streektalen te doen binnen hun project. Daarnaast krijgen aanvragers binnen het criterium Mienskipswaarde meer ruimte voor hun eigen creativiteit.

Omvang
Het IMF heeft in het verleden laten zien dat het aansluit bij de wensen en de behoeften van de mienskip. In 2023 heeft het fonds, met 3,2 miljoen euro voor mienskipsinitiatieven en 4,8 miljoen euro voor het verduurzamen van maatschappelijke gebouwen, bijgedragen aan het nog mooier maken van Fryslân. Hierbij hebben 500 initiatieven geld gekregen voor hun plannen. GS vinden het belangrijk dat inwoners die zich inzetten voor de leefbaarheid in hun omgeving worden geholpen met de uitvoering van projecten die ze hebben opgezet. Dit is ook terug te zien in de investering van 8 miljoen in het afgelopen jaar. De cijfers laten een totale investering zien van 32,6 miljoen euro (provincie, private fondsen en eigen bijdrage initiatiefnemers). 

Wanneer open?
GS willen zo snel mogelijk het fonds openstellen voor de mienskip. Daarom hebben zij besloten om op 18 maart 2024 open te gaan tot en met 11 april 2024 17.00 uur. Al voor die tijd hebben initiatiefnemers zich bij de streekkantoren van de provincie gemeld voor hulp en advies bij hun projecten en ideeën. GS hebben met het besluit voor de eerste openstelling een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld, verdeeld over vijf regio’s van Fryslân. GS willen later dit jaar ook een tweede keer het fonds openstellen en zijn daarnaast voornemens om de subsidieregeling Fryslân Ferbynt en Ferduorsumjen Mienskipsgebouwen open te stellen voor de mienskip van Fryslân.