Jongvolwassenen ervaren vaker (heel) veel stress

09-03-2024 JOURE – In Fryslân ervaart 17 procent van de inwoners van Fryslân (heel) veel stress. Als we kijken naar de verschillende Friese gemeenten, is het aandeel inwoners dat (heel) veel stress ervaart het hoogst in Leeuwarden (20%).

De meeste stress (29%) wordt ervaren onder 18-34 jarigen. In deze groep heeft ook de grootste stijging (+6%)  plaatsgevonden in de afgelopen twee jaar. . Over het algemeen ervaren de oudere leeftijdsgroepen de minste stress, met 6 procent van de 65-74 jarigen en 5 procent van de 75-plussers (GGD Fryslân, 2022).

Veel risico op psychische klachten onder jongvolwassenen
In Fryslân heeft 40 procent van de inwoners een matig tot hoog risico op angst of depressie), ten opzichte van 46 procent landelijk. Vooral onder jongvolwassenen (18-34-jarigen) is het percentage dat risico loopt op angst of depressie sinds 2012 gestegen van 38 procent naar 51 procent in 2020.   

Psychische ongezondheid heeft een grote impact hebben op de persoon zelf maar ook op de omgeving. Wanneer mensen langdurig te maken hebben met psychische problemen zijn zij vaak verminderd inzetbaar op het werk of thuis, en participeren zij minder in de samenleving (GGZ-standaarden, 2022). Psychische ongezondheid kan zich uiten in allerlei klachten, zoals sombere gevoelens, het ervaren van stress, zenuwachtig zijn of angst hebben. Het kan ook om psychosomatische klachten gaan, zoals hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid of buikpijn.