Weidegang als eco-activiteit moet tijdig worden aangemeld

08-03-2024 JOURE – Tot en met 15 mei kunnen melkveebedrijven zich aanmelden voor de Gecombineerde opgave. Vervolgens kunnen ze in het najaar aanvraag doen voor subsidie in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Die aanvraag is alleen mogelijk na aanmelding in het voorjaar. Een bedrijf dat weidegang wil opgeven als eco-activiteit moet dit aanmelden voorafgaand aan de startdatum van de weidegang.

Met eco-activiteiten kunnen bedrijven punten verzamelen voor de GLB-subsidie. Verlengde weidegang is een van de activiteiten die daarvoor in aanmerking komen. Deze eco-activiteit is dit jaar gewijzigd. Er bestaat de keuze tussen minimaal 1.500 uur of minimaal 2.500 uur weidegang. Daarnaast is ook de manier van aanmelden veranderd.

Het is belangrijk om de startdatum van de weidegang te melden, voordat de koeien voor het eerst naar buiten gaan. Aanmelding is mogelijk tot 1 mei en de weidegang moet uiterlijk 15 mei starten. Wanneer de aanmelding pas wordt gedaan nadat de koeien naar buiten zijn gegaan, dan zijn de uren voor de aanmelding niet meer mee te rekenen.

Voor 2024 voert stichting Weidegang samen met Qlip de controles uit. Als een bedrijf aan het eind van het weideseizoen voldoet aan de voorwaarden, dan verstrekt Qlip automatisch een verklaring aan RVO.nl. Hiervoor moet een bedrijf zich voor 1 mei aanmelden bij Qlip. De kosten voor een ‘verklaring weiden’ zijn  179 euro. Een bedrijf hoeft zich niet bij Qlip aan te melden als de beweiding minder dan 1.500 uur zal bedragen.

Er zijn nog meer voorwaarden waar een melkveebedrijf aan moet voldoen om de punten voor de eco-activiteit weidegang te krijgen. Bij minimaal 1.500 uur weidegang mogen er  maximaal 5 melkgevende koeien per hectare op een beweidbare huiskavel worden gehouden. Bij minimaal 2.500 uur weidegang ligt de grens op maximaal 2,5 melkgevende koeien per hectare beweidbare huiskavel. Verder moeten bedrijven een weidekalender invullen die minimaal vijf jaar bewaard moet worden. Het weideseizoen eindigt op 15 oktober, de weide-uren moeten voor deze tijd zijn gehaald.