RVO.nl heeft kaartlagen ‘waterlopen en bufferstroken’ vernieuwd

28-02-2024 JOURE – De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft in samenwerking met de waterschappen de kaartlagen ‘waterlopen en bufferstroken’ in de applicatie ‘Mijn percelen’ aangepast zodat ze meer met de werkelijkheid overeenkomen. De typering van de waterlopen bepaalt RVO.nl op een nieuwe manier. Dat gebeurt samen met de waterschappen op basis van grondwaterstanden, peilbesluiten en slootdiepte. De breedte van de bufferstroken wordt gebaseerd op het type waterloop. 

In 2024 zijn de regels voor waterlopen aangescherpt. Er zijn waterlopen die het hele jaar droog staan en waterlopen die een deel van het jaar droogvallen. De sloten die het hele jaar droog staan worden alleen gebruikt voor afvoer van regenwater. Deze zijn in ‘Mijn percelen’ aangeduid met het type ‘Droge sloot’. Deze sloten hoeven geen bufferstroken meer te hebben. Dit is terug te zien in de kaartlaag ‘bufferstroken’.

Het kan toch nog zo zijn dat sommige waterlopen niet met het juiste type in de waterlopenkaart staan. Hierdoor kan er een te brede of te smalle bufferstrook in ‘Mijn percelen’ staan. En dat kan invloed hebben op de mestplaatsingsruimte. Ondernemers die in ‘Mijn percelen’ naast een perceel een waterloop met een verkeerd type zien, kunnen daar een opmerking bij plaatsen. Dat kan tot uiterlijk 15 mei. Het moet dan ook worden aangegeven in de Gecombineerde opgave. Dit kan van 1 maart tot en met 15 mei.