Ruim de helft van jonge slachtoffers steekincidenten is bekend bij politie

25-02-2024 JOURE – In 2021 werden 275 slachtoffers in het ziekenhuis opgenomen als gevolg van een steekincident. Ongeveer een vijfde van hen was jonger dan 20 jaar. Meer dan de helft van deze jongeren was bekend bij de politie als verdachte van een misdrijf. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Het aantal ziekenhuisopnamen door steekincidenten is tussen 2016 en 2021 nauwelijks veranderd, met uitzondering van een daling in 2017. Bij jongeren onder de 20 jaar steeg het aantal slachtoffers van steekincidenten wel, van 30 in 2016 naar 60 in 2021. De meeste van deze slachtoffers waren jongeren tussen de 17 en 20 jaar oud (71 procent). In de oudere leeftijdsgroepen bleef het aantal slachtoffers stabiel of daalde zelfs. In alle leeftijdsgroepen waren mannen in de meerderheid (86 procent).

In 2021 is het aantal ziekenhuisopnamen door andere vormen van geweldpleging gedaald of gelijk gebleven ten opzichte van 2016. Zo nam het aantal ziekenhuisopnamen door geweldpleging door lichaamskracht, zoals vechtpartijen, af in alle leeftijdsgroepen. Bij personen jonger dan 20 jaar daalde dit aantal van 210 slachtoffers in 2016 naar 125 in 2021.

Steekincidenten vooral op straat
Bij jongeren onder de 20 jaar die in het ziekenhuis belandden, was in ongeveer 60 procent van de gevallen de locatie van het steekincident geregistreerd. Meer dan de helft (58 procent) vond plaats op straat. In mindere mate gebeurden deze steekincidenten in en om het huis of op locaties voor handel en dienstverlening, zoals cafés, stations en winkelcentra (beide 11 procent).

6 op de 10 jonge slachtoffers bekend bij de politie
Tussen 2016 en 2021 was gemiddeld 62 procent van de slachtoffers onder de 20 jaar die in het ziekenhuis belandden door een steekincident bij de politie bekend als verdachte van een misdrijf. In 2019 was het aantal slachtoffers dat eerder bekend was als verdachte het hoogst (45 personen). Het grootste deel van de verdachten was betrokken bij diefstal (44 procent), het meest voorkomende misdrijf in deze leeftijdsgroep. Hierna volgden vernielingen en mishandeling (beide 12 procent).