Agrarische sector bepaalt 46% van depositie in stikstofgevoelige natuur

23-02-2024 JOURE – Alle bekende Nederlandse bronnen samen dragen voor 71% bij aan de gemiddelde stikstofdepositie in Nederland. Daarnaast komt 29% van de stikstofdepositie uit emissiebronnen van het buitenland. Daarbij levert de agrarische sector met 52% verreweg de grootste bijdrage aan die gemiddelde stikstofdepositie. Voor de stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden komt de bijdrage van de agrarische sector uit op 46%.

Wanneer in plaats van de gemiddelde depositie op heel Nederland alleen gekeken wordt naar de stikstofdepositie op de stikstofgevoelige natuur in de Natura 2000-gebieden, komt de bijdrage door de Nederlandse landbouw uit op 46%. In dat geval dragen wegverkeer en huishoudens, diensten en bouw respectievelijk 5% en 6% bij aan de stikstofdepositie op die stikstofgevoelige natuur. Deze gegevens zijn voor 2021.

De stikstofdepositie in Nederland komt deels uit het buitenland. Omgekeerd komt een deel van de Nederlandse uitstoot als stikstofdepositie in het buitenland terecht. Voor stikstof afkomstig van ammoniak geldt dat Nederland circa 4 keer zo veel exporteert als importeert vanuit het buitenland. Voor stikstof afkomstig van stikstofoxiden is de export ongeveer 5 maal zo groot als de import.