Lezing Doopsgezinden in Friesland door Cor Trompetter

22-02-2024 JOURE – De Doopsgezinde Gemeente Joure maakt van 2024 een feestelijk jaar, want het kerkgebouw is dan 200 jaar oud. Het wordt een jaar met elke maand wel een bijzondere activiteit, waar niet alleen belangstellenden van onze gemeente, maar ook anderen bij betrokken kunnen worden. Op zondagmiddag 25 februari om 17.00 uur is iedereen die belangstelling heeft voor de lezing van harte welkom.

Cor Trompetter geeft een lezing over zijn boek “Doopsgezinden in Friesland”. Cor Trompetter is historicus en schetst in dit boek het ontstaan van de doopsgezinde beweging in Friesland, met als centrale figuur de ex-Rooms-Katholieke geestelijke Menno Simons.

Hoe kon een minderheid als de doopsgezinden in de zeventiende en achttiende eeuw toch zo’n belangrijk stempel drukken op ons geestelijk erfgoed? Doopsgezinden stonden in politieke zin aan de kant, werden vervolgd en toch speelden ze een buitengewone rol op economisch en cultureel gebied. Verdrinking, onthoofding, ophanging en verbranding viel een doopsgezinde ten deel vanwege afwijkende standpunten en leer. Ook Menno Simons kwam al snel bij de vervolgers in het vizier en vluchtte daarom weg uit Friesland. Simons is nooit de onbetwiste leider van de doperse beweging geweest. Voortdurend was er strijd binnen die beweging. Verharding van standpunten en daarop volgende scheuringen waren het resultaat. Aan het einde van Menno’s leven waren de conflicten zo hevig geworden, dat de doopsgezinde beweging in de Nederlanden feitelijk in verschillende groepen uiteen was gevallen. Ook in Friesland, bij botsingen tussen de ‘harde Friezen’ en de ‘nog hardere Friezen’. De onderlinge verdeeldheid onder doopsgezinden was niet zelden een veel groter gevaar dan welke tegenstander van buiten dan ook. Cor Trompetter zal ons vertellen over de politiek-sociale ontwikkeling van deze stroming in de latere eeuwen.

Na afloop van de lezing kun je eventueel blijven voor een simpele maaltijd. Toegangs is gratis. Wil je blijven eten? Geef dit door via het aanmeldingsformulier op de website. Heeft u een allergie of volgt u een dieet, dan kan ook worden doorgegeven.