De gemeenteraad vergadert op 28 februari 2024

18-02-2024 JOURE – De gemeenteraad vergadert op woensdag 28 februari (raadsvergadering). De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure en begint om 19.30 uur.

Op de agenda staan de voorlolpig de volgende onderwerpen:
– Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente De Fryske Marren 2024
– Wijziging Centrumgemeenteregeling Sociaal Domein Fryslân (SDF) 2022
– Bestemmingsplan Lemmer – Tramdijk Oost Fase 3
– Bestemmingsplan Lemmer – Industrieweg 3
– Vaststellen grondexploitatie en beschikbaar stellen krediet Oosterzee-West
– Integraal veiligheidsplan 2024-2027
– Uitwerking decembercirculaire 2023

Op de pagina van de gemeenteraad vindt u de agenda en per vergadering de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de vergadering live volgen of weer terug kijken.