Meer budget voor regeling ‘Vestigingssteun jonge landbouwers’

16-02-2024 JOURE – De Tweede Kamer heeft gister bij de stemming over de begroting voor het ministerie van LNV ingestemd met een wijziging binnen de LNV-begroting van een bestaande reservering voor jonge boeren. Er komt 63 miljoen euro beschikbaar voor ‘Vermogensversterkend krediet’ welke ten goede komen voor de nieuwe en beter ingerichte regeling ‘Vestigingssteun jonge landbouwers’.

Met de overheveling van het budget wordt het samenvoegen van de beschikbare budgetten voor deze regeling versneld afgerond, zodat de regeling nog in het voorjaar van 2024 opengesteld kan worden voor het volledige bedrag, zoals voorzien in het concept landbouwakkoord, stellen de indieners van het amendement.

De regeling ‘Vestigingssteun jonge landbouwers’ is aangekondigd in de begroting 2024 en is verankerd in het Nationaal Strategisch Plan van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Middels dit amendement kan ook tijdig worden voldaan aan afspraken uit het Nationaal Strategisch Plan, waarin is uitgegaan van 3.000 bedrijfsovernames over de periode tot en met 2027.

Met het samen voegen van de budgetten kan de regeling opgesteld worden voor een bedrag van 80.000 euro per jonge boer, waarmee het een substantiële ondersteuning is voor overname en verduurzaming van agrarische bedrijven door jonge startende agrariërs. Met het amendement worden de uitgaven in 2024 met 19,9 miljoen euro opgehoogd.

Daarnaast wordt verzocht 12,5 miljoen te reserveren voor 2025, 14,3 miljoen voor 2026 en 16,3 miljoen voor 2027. Dekking wordt gevonden in de module ‘Vermogensversterkend krediet’ van de begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit.