Vereniging Eigen Huis wil andere verdeling van waterschapslasten

13-02-2024 JOURE – Nederlandse huishoudens betalen dit jaar circa 10% meer waterschapsbelasting dan vorig jaar. Voor agrarische bedrijven nemen de tarieven maar met 3% toe. In 6 van de 21 waterschappen gaat de belasting voor landbouwbedrijven juist omlaag, blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Zo betalen huishoudens in het waterschap Noorderzijlvest dit jaar 13% hogere waterschapslasten, terwijl de rekening voor agrarische bedrijven met 16% omlaag gaat. Volgens de vereniging neemt het aandeel dat huishoudens betalen in de waterschapsbelasting jaarlijks toe en gaat het inmiddels om 80% van het totaal.

De WOZ-waarde van huizen is de afgelopen jaren hard is gestegen en die waarde is in belangrijke mate bepalend voor het bedrag dat aan waterschapsbelasting in rekening wordt gebracht aan huishoudens. Daarnaast hebben waterschapsbesturen in vloed op het vaststellen van de heffingen. zelf een rol. De Vereniging Eigen Huis pleit voor een andere verdeling van de waterschapslasten. Het demissionaire kabinet heeft hier al een wetsvoorstel voor gemaakt. Dat wordt volgende maand in de Tweede Kamer besproken